GroenbemestersIMG_3046

Voor een gezonde bodem is een goede organische stofvoorziening van groot belang. De rol van groenbemesters hierin is groot. Een goede groenbemester levert een aanzienlijke bodemverbetering op punten als bodemstructuur, mineralenvoorziening en de hoeveelheid organische stof. Voor dit doel leveren wij diverse rassen: raaigras, bladrammenas en gele mosterd.