Akkerbouw Nieuwsbulletin

Wintertarwe uitzaai 2017-2018


Bevindingen oogst 2017

De oogst van 2017 is zeer vroeg en voorspoedig verlopen. De opbrengsten waren wisselend, op lichte droogte gevoelige gronden bleven opbrengsten achter. De Kwaliteit van tarwe was goed en ziektedruk gemiddeld, wat we te danken hadden aan een relatief droge bloei.

Advies seizoen 2017-2018

Om tot een goede rassenkeuze te komen, is het belangrijk dat u let op het volgende:

  • Raseigenschappen; wat is het opbrengstpotentieel, hoe is de stevigheid en lengte van een ras en de ziektegevoeligheid.
  • Grondsoort; lichte of zware gronden en droge of natte gronden.
  • Vroegrijpheid; kies in uw bouwplan voor een spreiding in vroegheid van de verschillende rassen.

Het is belangrijk dat u voldoende rassenspreiding realiseert. Van alle rassen zijn positieve en kwetsbare eigenschappen te noemen. Hoe de rassen zich komend groeiseizoen gaan houden, is pas na de oogst vast te stellen. Wat wij van voorgaande jaren geleerd hebben, is dat met name (gele) roest en fusarium op gevoelige rassen behoorlijke schade kan veroorzaken.

Houd bij uw rassenkeuze niet alleen rekening met de opbrengst, maar ook met de ziektegevoeligheid van de rassen. Wij hebben de rassen in onze lijst geselecteerd op een hoog cijfer tegen graanziektes.

Tarwe op tarwe

Voor uitzaai van tarwe op tarwe adviseren wij de rassen Elixer, Benchmark en RGT Reform. Deze rassen hebben een goede resistentie tegen voetziektes. Door het zaad te behandelen met Latitude® wordt de kans op tarwehalmdoder aanzienlijk gereduceerd. Hou verder rekening met de verhoogde druk van slakken, voeg tijdens of na zaai 7 kg Sluxx slakkenkorrels toe. Preventieve methode zoals na zaai na-rollen met Cambridge rol reduceert slakkenschade aanzienlijk.

Let op: zaaizaad dat ontsmet is met Latitude® kan niet retour worden gegeven, tenzij wij hier een andere bestemming voor hebben.

Demoveld ADAgro B.V. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassenadvies 2017-2018

Op basis van eigen resultaten en CSAR rassenlijst zijn de volgende rassen aanbevolen:

Opbrengst toppers:
Benchmark, *Ragnar en *Bennington
* Beperkt leverbaar.

Landbouwkundig zeer sterk en bewezen rassen:
Henrik en Elixer

Zeer vroege segment:
Reform (Bak en maaltarwe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij onze adviseurs!