Akkerbouw Nieuwsbulletin Demo Zaaiuien

Afgelopen zomer hebben wij u uitgenodigd op onze rassendemo zaaiuien, hierbij de resultaten hiervan die wij met u willen delen. Tevens zijn de resultaten van de demo van 2019 na bewaring hieraan toegevoegd. Dit samen maakt het naar ons idee tot een interessant geheel, niet zelden geeft het ras met de lagere veldopbrengst een goed rendement na bewaring.
Wij willen deze gegevens aan het begin van het verkoopseizoen voor teelt 2021 het met u delen zodat u ze nuttig kunt gebruiken. Uiteraard zijn de resultaten van de landelijke rassenproeven leidend als het gaat om een afgewogen oordeel bij het bepalen van uw keuze. Toch denken we u een extra instrument aan te kunnen bieden met de resultaten van onze rassendemo uit uw eigen regio.

Rassenproef 2021 Uireka: https://uireka.nl/

Graag willen wij met u in gesprek voor een goede basis in seizoen 2021.
Door uit de volle breedte van het rassenaanbod een ras te kiezen, passend bij het teeltdoel, aflevertijdstip en grondsoort op uw bedrijf trekken we samen met u op voor een maximaal rendement.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen vernemen wij graag een reactie.

Vriendelijke groet,
Team ADAgro