Akkerbouw Nieuwsbulletin 9 – 2022

Geachte Relatie,

In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten wat een groenbemester voor doel kan hebben en wat de voordelen zijn om een groenbemester te telen.
De hoofdoelen die verschillende groenbemesters kunnen hebben zijn:

 • Organische stof aanvoeren
 • Structuur verbeteren
 • Aaltjes bestrijden
 • Stikstof vastleggen

Het is dus belangrijk dat u uw grond goed kent en waar de groenbemester een invulling kan geven.
Organische stof aanvoer
Organische stof zorgt ervoor dat er nutriënten worden vastgelegd en vrijgemaakt voor de plant. Het is dus belangrijk om de hoeveelheid organische stof in de bodem op peil te houden. Meten is weten, oftewel het is slim  om een organische stof balans op te stellen voor uw bedrijf. In de link kunt u kengetallen vinden over hoeveel effectieve organische stof  gewassen en dierlijke mest achter laten. Met deze kengetallen kunt u de aanvoerkant van de balans uitrekenen. Voor de afbraakkant van de balans moet u uw bodemmonster erbij pakken. Hierop staat vaak vermeld hoeveel effectieve organische stof er per jaar wordt afgebroken. Zo krijgt u inzichtelijk hoe u het organische stofgehalte op peil houd.
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Organische-stofbeheer/Organische-stofbalans/Kengetallen-organische-stof.htm
Om veel organische stof aan te voeren staan hieronder een aantal groenbemesters die veel kg effectieve organische stof aanvoeren:

Groenbemester E.O.S per hectare
Groenmix 1200 kg/
Italiaans raaigras 1100 kg
Vitalli ( Japanse Haver) 1650 kg

Aaltjes
Als u last heeft van schadelijke aaltjes is de keuze voor een groenbemester erg belangrijk. Om aaltjes te beheersen zijn er verschillende methoden. Dit kan zijn bouwplan verruimen, biologische grondontsmetting, chemische grondontsmetting, stomen en groenbemesters. Op www.aaltjesschema.nl  kunt u hier meer informatie over vinden. Ook op deze site is te vinden op welke gewassen de schadelijke aaltjes invloed hebben. Dus als u last heeft van een bepaald aaltje kan u deze aanvinken en ook uw bouwplan invullen en zien wat de effecten hiervan zijn. Hieronder is een tabel te zien welke groenbemester er geteeld kan worden als er problemen zijn met een bepaald aaltje, daarnaast word er onderscheid gemaakt tussen de verschillende vervolgteelten.

Aardappelcystenaaltje:
Wanneer u een groenbemester zaait op een perceel waar aardappelcystenaaltje voorkomt, bestrijdt dan onkruiden die dit aaltje vermeerdert goed alvorens een groenbemester te zaaien. De beste bestrijding tegen aardappelcysten aaltje wordt bereikt door de rassenkeuze van de te telen aardappel af te stemmen op het type aaltje wat op uw perceel voorkomt.
De ideale groenbemester voor aardappelen is Solarigol 35 kg per ha. Of                                                       NKG Trio 15 kg per ha.
Bietecystenaaltje:
De ideale groenbemester om bietencystenaaltjes te bestrijden is een vroeg te zaaien bladrammenas met een hoge resistentie tegen bca, Nemamix vroeg. Wordt het wat later in augustus dan is Nemamix laat een prima optie. Wanneer bietecystenaaltje geen issue vormt is Betamaxx de ideale groenbemester voor bieten.

Nemamix vroeg 25 kg per ha
Nemamix laat 20 kg per ha                                                                              Betamaxx 35 kg per ha

Melodogyne Chitwoodi:
Alleen multiresistente bladrammenas bestrijdt dit quarantaineaaltje
Nemaredux 25 kg per ha
Wanneer u dit aaltje nog niet vindt maar wel boert op grondsoorten die hiervoor gevoelig zijn, lichte zavel en zanderige gronden, is het een aanrader om voor de vergroening te kiezen voor Multi Nemamix.
Multi Nemamix 25 kg per ha

Pratylenchus Penetrans:
Dit aaltje vermeerdert zich goed op alle crucifere groenbemesters. Wanneer dit aaltje op uw perceel voorkomt en schade doet is het zaaien van een groenbemester met maximaal Japanse haver,
Japanse haver Vitaly 70 kg per ha
Voor vergroening Humusmix (Japanse haver met 3% Engels raai) 70 kg per ha

NKG (niet kerende grondbewerking)
Niet kerende grondwerking wordt door steeds meer telers ingezet. Niet kerende grondbewerking kan enkele voordelen hebben:

 • Organische stof opbouwen, door het in de bovenlaag te houden en de afbraak in de bodem te verminderen.
 • Betere structuur in de bodem
 • Verbeterde waterhuishouding.
 • Het verbeteren van het bodemleven. Niet kerende grondbewerking in combinatie met een passende groenbemester geeft in het voorjaar een belangrijk voordeel met de zaaibedbereiding. De afgelopen winters was er weinig vorst, waardoor zaaibedbereiding in het voorjaar moeizaam verliep. Door het telen van een groenbemester is de bouwvoor mooi doorworteld en verkruimeld. Hierdoor hoeft er maar een lichte grondbewerking gedaan te worden om een zaaibed te creëren. De groenbemester die gebruikt kan worden voor NKG is:
 • NKG Trio
  • Facelia, Alexandrijnse klaver en vezelvlas

Dit mengel past in elk bouwplan. Daarnaast zit er ook vlinderbloemigen in dit mengsel dus er wordt  ook stikstof vastgelegd voor het volgende gewas.
Voor niet kerende grondbewerking is het verstandig om de grond goed los te maken met een woelpoot en cultivator voor er een groenbemester wordt gezaaid. Hierdoor zorgt u ervoor dat storende lagen verbroken worden en de groenbemester goed diep kan wortelen. Ook zal dit helpen met het afvoeren van overtollig water naar de ondergrond.

Mais op zandgrond
Het vanggewas na mais kan u op 3 manieren invullen.

 • Door gebruik te maken van onderzaai.
 • Door een vanggewas direct na de oogst in te zaaien voor 1 oktober.
 • Door een granen te zaaien als hoofdteelt van volgend jaar.

In de tabel hieronder kunt u zien welke opties u heeft met een vanggewas na snijmais
Als u een mengsel wil zaaien dan moet dit bestaan uit minimaal 66 procent uit de gewassen die in deze tabel hieronder staan. Dit is tevens de tabel met vanggewassen voor CCM, MKS en Biologische mais alleen deze hoeven geen hoofdteelt te zaaien als vanggewas.

U teelt een vanggewas: door onderzaai direct na de oogst als hoofdteelt
Wanneer uiterlijk zaaien 1 oktober
(geen uiterste oogstdatum)
1 oktober 31 oktober
Welk gewas zaaien Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst
Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst
Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro