Akkerbouw Nieuwsbulletin 8 – 2022

Geachte Relatie,
Dit is alweer nieuwsbulletin nummer 8 van dit seizoen. We hebben op veel plekken aardig wat water gehad. Dit komt op de meeste plaatsen de gewassen ten goede uitgezonderd waar (te)veel neerslag is gevallen. Door het warme weer en de toenemende hogere luchtvochtigheid zal de schimmeldruk in diverse gewassen toenemen, blijf uw percelen dus goed monitoren en laat de spuitintervallen in aardappelen en plantuien niet te lang worden en begin op tijd in de zaaiuien.

Erwten
De vroegste percelen erwten staan begin bloei of het groene knop stadium. Dit is een goed moment om de ziektebestrijding te beginnen tegen Sclerotinia & Botrytis. Advies is 0,5 ltr Luna Privilege. Overleg altijd even met uw teeltbegeleider ivm eventuele afzetbeperkingen. Voeg aan deze bespuiting ook 1 ltr Jett mangaan toe. Dit geeft een betere opname van het middel en peulvruchten hebben in de bloeifase veel mangaan nodig.

Hamerol
Hamerol is een product dat op basis is van Chitosan Hydrochloride. Chitosan is een plantversterker waarbij het natuurlijke afweermechanisme van de plant wordt versterkt. Hierdoor zijn de planten beter bestand tegen ziekten en droogte.  Tevens bevorderd Hamerol de groei.

Uien
In de uien is het moment van spuiten als de uien 4-6 goed ontwikkelde pijpjes hebben. Door deze bespuiting zorgt de Hamerol ervoor dat de ui weerbaarder wordt tegen bladziektes zoals Valse Meeldauw en Stemphylium. Het advies is om 3 ltr Hamerol te spuiten per hectare.

Na de eerste bespuiting met Hamerol vervolgen we we het schema met 0,5 Zorvec Endavia.

Omdat we door het wegvallen van de Mancozeb producten middels de bespuitingen geen mangaan meer geven is het advies om iedere bespuiting in de opbouwfase van de plant mangaan te geven. Advies is om dit te doen middels 1-1.5 ltr Jett mangaan of wanneer u ook stikstof mee wilt geven 20-30 ltr Powerleaf Quattro Plus (2-4 bespuitingen).

Suikerbieten
Hamerol wordt ook in suikerbieten gebruikt om het natuurlijke afweermechanisme te versterken tegen o.a. Cercospora. Het moment wanneer dit product wordt ingezet is als de suikerbieten het veld sluiten. De dosering voor deze toepassing is 2,5 ltr Hamerol per hectare.
Let wel op Hamerol spuit je in een aparte bespuiting, de mengbaarheid is beperkt. Dus voeg geen gewasbeschermingsmiddelen toe. We proberen zo de groene middelen te plaatsen in een teelt waarbij mogelijk de inzet van chemie gereduceerd kan worden.

Aardappels
Door het warme voorjaar is de druk van Coloradokevers al vroeg aanwezig. Het is dus belangrijk om uw percelen goed te controleren en in te grijpen als dat nodig is. Advies als er alleen coloradokevers aanwezig zijn:

  • 50 ml Coragen
  • Als er Bladluizen en Coloradokever in uw gewas voorkomen spuit dan met: 0,25 kg Gazelle

Zomertarwe
De zomertarwe komt hier en daar ook in de aar, spuit de afrijpingsziekte met 1.1 ltr Ascra XPro, wanneer er graanhaantjes in het perceel voorkomen voeg hieraan 0,2 ltr Sumicidin Super toe.
Een aanvullende stikstofgift van 20 L Efficie Nt kan gecombineerd worden met bovenstaand advies.

Korte tips

  • Controleer uw percelen grasland kort na de 2e snede op zuring en bestrijd deze bij voldoende omvang (etensbord groot), maximaal 10% zaadstengels en nog niet bruin verkleuren.
  • blijf uw percelen goed op luizen en andere insecten controleren.
  • Roest in graszaad kan bestreden worden met 1 ltr Prosaro (max 1 keer) of 1 ltr Amistar (max 2 keer)
  • Schimmels zoals meeldauw in vlas kunnen bestreden worden met 0.5 ltr Luna Experience
  • Let op dat tijdens bloeiperiode van de wintertarwe er geen langdurige (48 uur) blad nat situatie ontstaat. Hierdoor wordt de kans op aarfusarium groter. Spuit dan met 1 ltr Prosaro.
  • Wanneer extreme regenval uw deel is geweest en er een paar dagen water op uw percelen staat is het aan te raden om koper te spuiten, koperbemesting maakt de plant weerbaarder tegen infectie door bacteriën! Dosering 3 ltr Powerleaf koper per ha.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro