Akkerbouw Nieuwsbulletin 7 – 2022

Geachte Relatie,

Dit is nieuwsbulletin nummer 7 van dit seizoen. Gelukkig is er op veel plaatsen neerslag gevallen. Benut dit vocht voor het spuiten van bodemherbiciden. Het is belangrijk om uw gewassen goed te blijven monitoren. Vooral controleren op luizen en andere insecten alsook op nakiemend onkruid is belangrijk!

Tarwe
Bij de vroeg gezaaide tarwe is het tijd voor de afrijpingsziektebespuiting. Deze bespuiting wordt uitgevoerd als de tarwe volledig in het vlagblad staat. Het advies is:
1 ltr Priaxor + 1 ltr Revystar (Priaxor Duo)
Luisbestrijding
Degenen die nuttige insecten willen sparen gecombineerd met een goede luisbestrijding kunnen 140 gr Teppeki combineren met de afrijpingsziektebespuiting. Let wel Teppeki heeft geen werking op het graanhaantje. Indien graanhaantje voorkomt op uw perceel kies dan voor 0,2 Sumicidin Super.
3e stikstofgift
Voor de 3e stikstofgift is ons advies om 20 ltr Efficie-N-t mee te spuiten. Deze bespuiting vervangt het strooien van 30 kg zuivere stikstof uit KAS. Dit is een hele efficiënte manier om stikstof te geven omdat er effectief maar 7 kg stikstof gegeven wordt.

Aardappelen
Het grootste gedeelte van de aardappelpercelen staan op doorkomen of staan al boven. Dus gaat de phytophorabestrijding ook beginnen. De eerste bespuiting wordt uitgevoerd als de aardappelplanten elkaar raken in de rij. Voor de eerste paar keer adviseren wij:
0,8 ltr Orvego ( max 5 keer inzetten) (interval min 5 dagen) +
Voeg 1 ltr Jett mangaan toe of 10-20 ltr Powerleaf Quattro Plus. Als de stolonen haakjes gaan vormen is het meespuiten van 2 x 5 ltr Powerleaf Fosfaat een methode om maximaal knol aantal te behouden.

Bieten
Er word al op percelen wilde bieten waargenomen. Het is belangrijk om deze tijdig te verwijderen. Als deze schieters zaaien wordt dit een probleem voor de toekomst. Zeker bij de Conviso Smart rassen is dit nog belangrijker, onkruidbieten van deze rassen zijn chemisch niet meer te bestrijden.
Er is ook een ander belang om schieters te verwijderen uit het perceel. Schieters concurreren met de suikerbieten en nemen licht en voedingstoffen weg van de omringende planten. Uit onderzoek is gebleken dat als er 10 procent schieters aanwezig zijn het verlies van suiker tussen de 5 en de 15% is.
De beste manier om schieters te verwijderen is deze eruit te trekken en de stengel te knakken. Als het jonge bietenplanten zijn, leg deze dan op het gewas zodat ze verdrogen.

Plantuien
Door het warme weer van afgelopen weken is er toenemende druk van insecten. In de plantuien kan de tripsdruk ook erg oplopen. Bekijk goed of in de omgeving van het uienperceel waardplanten aanwezig zijn waar tripsen in kunnen zitten. Als deze er staan kan de druk explosief oplopen. Het is dus belangrijk dit goed in de gaten te houden en op tijd in te grijpen. Controleer uw percelen regelmatig en als er trips gevonden wordt kan u deze bestrijden met:
0,75 ltr Batavia + 1 ltr Fortuna
Deze om de 10-14 dagen herhalen, Batavia werkt vooral preventief op de larve van de trips en mag 4 keer ingezet worden.

0,20 ltr Tracer + 0,2 Agral Gold
Tracer mag max max 4 keer ingezet worden

0,75 ltr Benevia + 1 ltr Fortuna
Benevia mag 2 keer gespoten worden met minimaal DRT van 97,5%, op het etiket zijn de technieken expliciet genoemd: – Veldspuit met sleepdoek spuitsysteem met spuitdoppen uit tenminste de klasse DRD50 en bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 20 cm in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot). – Veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 30 cm met een dopafstand van 25 cm en spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot). – Veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en bijbehorende driftarme kantdop bij een rijsnelheid van maximaal 12 km/u in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).

Plantuien
Start in de plantuien ook met de ziektebestrijding van valse meeldauw, de eerste infectiemomenten zijn er.
Start met 2,5 ltr Hamerol om goede plantweerbaarheid op te bouwen, vervolg daarna het schema met 0,5 Zorvec Endavia.
Door het wegvallen van de oude mangaan bevattende producten moet de mangaanbehoefte van de ui bij de plantopbouw gevoed worden, voeg hiervoor bij elke bespuiting 1-1,5 ltr Jett mangaan toe.

Bonen
Binnenkort worden ook de eerste bonen gezaaid. Voor zaai kunt u 8 ltr  Bonalan in kunnen werken op een perceel waar veel melde verwacht word, Bonalan mag dit seizoen voor het laatst gebruikt worden. Een andere optie is om na zaai voor opkomst met de volgende combinaties te spuiten:
Zandgronden
0,125 ltr Centium + 1,5-2 ltr Fresco
Voeg hier 100 ml Grounded per 100 ltr water aan toe voor een goede hechting aan de bodem.
Kleigronden
0,15 ltr Centium + 1,25 ltr Freso + 0,5 ltr Dual                                                      Voeg hier 100 ml Grounded per 100 ltr water aan toe voor een goede hechting aan de bodem.

Korte Tips

 • Gebruik de vochtige omstandigheden om bodemherbiciden in te zetten.
 • Houd uw (plant)-uien goed in de gaten en controleer op trips. Zorg dat uw planten vitaal blijven door bladvoeding en een goede vochthuishouding. De bladvoeding die u kan gebruiken zijn:
  • 1-2 ltr Jett Mangaan (toenemend belang door wegval van mancozeb bevattende producten)
  • 5 ltr Powerleaf kali
  • 25 ltr Powerleaf Quattro
  • 2 ltr Quantis ( stressreductie met zeewier extract)
 • De NVWA gaat de komende tijd extra controleren op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uiteraard past u deze altijd toe volgens etiket en regels, vergeet echter juist in deze periode niet de juiste dop voor te draaien en uw kantdop te gebruiken.                                                                                                                                                 Loop ook nog eens door de middelenkast of u niet een product bent vergeten op  te ruimen met een verlopen etiket en draag zorg voor een correcte registratie!

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro