Akkerbouw Nieuwsbulletin 6 – 2022

Geachte Relatie,

Hier voor u de 6e nieuwsbrief van dit seizoen. Het blijven droge omstandigheden en in het vooruitzicht wordt niet veel neerslag voorspelt. Houd uw gewassen dus goed in de gaten en beregen waar nodig.

Aardappelen
Een groot gedeelte van het areaal aardappelen zit al in de grond. Op een aantal percelen moet de ruggen nog worden aangefreest. Door de droge omstandigheden is het vrij lastig om de kluiten goed klein te krijgen. Het is een goede optie om de aardappelruggen te beregenen en daarna aan te frezen. Voer dan op de nog vochtige ruggen de onkruidbestrijding uit.
Als de onkruidbestrijding nog moet worden uitgevoerd wanneer de aardappelen bijna boven komen en er staan onkruidjes op de ruggen is het raadzaam om 1 ltr Fortuna toe te voegen aan de bodemherbiciden. Hiermee wordt de contactwerking verhoogd en wordt bovenstaand onkruid afgebrand. Extra contactwerking  heeft u ook met 0.4 Quickdown + 0.5 Fortuna eventueel icm bodemherbiciden.

Bieten
De luizendruk blijft toenemen. In de BAS-APP van het IRS zijn er meerdere meldingen dat de schadedrempel is overschreden. Monitor uw percelen dus goed en bestrijd de luis als de schadedrempel is bereikt, deze is tot half juni 2 groene perzikluizen per 10 planten. Als deze is bereikt spuit dan met 0,45 ltr Batavia of 0,14 kg Tepekki toegevoegd aan de onkruidbestrijding.

Wintertarwe
In de wintertarwe zit veel verschil in ontwikkeling. Voor de percelen die al wat verder zijn ontwikkeld is het goed om uw percelen te controleren op wortelonkruiden. Wortelonkruiden zijn goed te bestrijden in granen. Bij aanwezige distels gebruik 1 ltr Tapir + 2 ltr  MCPA, let wel op de distels moeten flink ontwikkeld zijn.
Bij het aanwezig zijn van Haagwinde, Distels en Veenwortel enz spuit dan met 1 ltr Omnera + 1-2 ltr MCPA.
Als er echt veel wortelonkruiden staan is de mix 1 ltr Tapir + 1ltr Omnera + 1 ltr Mcpa ook mogelijk.
Deze combinaties moeten uiterlijk een week voordat de tarwe in de aar staat gespoten worden, en respecteer de veiligheidstermijnen!

Knolselderij
Er zal de komende tijd ook weer knolselderij geplant worden. Het is wel belangrijk in de knolselderij om een week na het planten de bodemherbiciden in te zetten omdat er geen goede middelen zijn met contactwerking. Daarom adviseren wij om een week na het planten de combinatie: 1 ltr Challenge + 0,15-0,25 ltr Centium + 1,5-2 ltr Stomp in te zetten. De dosering hangt af van de zwaarte de grond.

Wortelen
Direct na het zaaien van de wortelen kan er gestart worden met de onkruidbestrijding. De mix die we gebruiken is 1-1,5 ltr Challenge + 0,15-0,2 ltr Centium + 1,5-2 ltr Stomp. Challenge mag 2 keer worden toegepast in de wortelen. 1 keer voor opkomst en 1 keer na opkomst. Na opkomst mag er maximaal 1 ltr gespoten worden. Het minimum interval tussen de 2 bespuitingen van Challenge is 25 dagen.

Veiligheidstermijnen
We horen vanuit de praktijk dat bij het afleveren van product er in sommige gevallen de MRL’s zijn overschreden. Het overschrijden van MRL’s kan voorkomen worden door goed te letten op de veiligheidstermijnen van de producten, en maximale toegelaten doseringen niet te overschrijden.
Maar ook drift vanuit naast gelegen perceel en slecht of niet gereinigde (spuit)tank kunnen problemen geven. Technisch gezien kunt u in sommige gevallen zonder reinigen van uw tank van het ene naar het andere gewas, toelating technisch vaak niet.
Maak een inschatting wanneer het gewas geoogst wordt. Zo kan er rekening gehouden worden met gebruik van middelen en veiligheidstermijnen.

Grondwaterbeschermingsgebieden
Zorg dat u weet en aan ons doorgeeft welke van uw percelen in grondwaterbeschermingsgebieden liggen, te vaak komt het voor dat achteraf een perceel bijna gespoten wordt met een product wat daarin geen toelating heeft. Het is vaak lastig te zien of een perceel in zo’n gebied valt of niet. Om te weten te komen of een perceel in het gebied valt zijn er een aantal manieren om hierachter te komen:

  1. Boerenbunder, in het informatiescherm onder overige opmerkingen staat het icoontje van grondwaterbeschermingsgebieden.
  2. Syngenta zandloper app, In deze app kan je de functie grondwaterbeschermingsgebied aanvinken als je op de 3 streepjes drukt in het bovenmenu.

Korte Tips

  • 15 mei is de datum dat uw Gecombineerde Opgave ingezonden moet zijn. Als u dat nog niet gedaan heeft, probeer dit zo snel al mogelijk te doen en niet wachten tot de laatste dag.
  • Als u mais heeft gezaaid rol deze dan om zoveel als mogelijk vocht vast te houden.
  • Gebruik vochtsensoren om effectief te beregenen

Team ADAgro