Akkerbouw Nieuwsbulletin 5 – 2022

Geachte Relatie,

Dit is de vijfde nieuwsbrief van dit seizoen. We zien in de praktijk dat gewassen zoals bieten en uien op een aantal percelen moeite hebben om goed boven te komen door korstvorming. Er is, met behoorlijk succes, volop gewerkt met de cambridgerol, gladde rol en wiedeg. Probeer waar het nog nodig is het gewas door de korst te krijgen met beregenen, we zien op een aantal percelen dat ook dit lijkt te lukken. Houd max 10 mm per keer aan en beregen bij windstil weer

Bieten
We weten uit ervaring dat het door de droge omstandigheden moeilijk kan zijn om lastige onkruiden als melganzevoet, uitstaande melde en varkensgras adequaat te bestrijden. U kunt de dosering van Powertwin, Goltix en Fortuna wat verhogen tot 1 ltr, voeg tegen melde’s Corzal , of tegen varkensgras en uitstaande melde Safari Duo Active toe aan de LDS mix.
Controleer uw percelen ook goed op luizen. De schadedrempel is 2 luizen per 10 planten.
Vindt u 2 of meer luizen per 10 planten dan is het advies om 0,45 ltr Batavia toe te voegen aan de onkruidbestrijding. Wilt u een aparte luisbestrijding uitvoeren voeg dan 0,5 ltr Fortuna toe aan de Batavia voor een goede opname.

Uien
Onkruidbestrijding uien. De meeste uien staan in het vlagblad stadium, met contactmiddelen kan er dan niet gespoten worden, toch moeten we de onkruidjes klein houden.  We kunnen in deze fase de onkruidgroei remmen door 0,5 ltr Stomp te spuiten
Als de eerste echte pijpje 3-6 cm zijn kunnen we doorpakken, en de onkruiden opruimen, we onderscheiden hier onkruidbestrijding op droge grijze grond en onkruidbestrijding op vochtige bruine grond:

Onkruidbestrijding op droge grond
1e pijp 0,25 ltr Basagran + 0,25 kg Lentagran + 0,12 Starane Top

Onkruidbestrijding op vochtige grond
1e pijp 1 ltr Wing P + 1 ltr Boxer ( allebei 90 % driftreductie)

Na het gebruik van Boxer minimaal 10 dagen wachten met contactherbiciden, dit product tast de waslaag van de ui aan. Spuit contactbespuitingen altijd met een grove druppel, lage druk en rijsnelheid en ruim ( 400-500 ltr ) water.

Veldbonen en Conservenerwten
Onkruidbestrijding in veldbonen kan uitgevoerd worden met:
0,5-1 ltr Basagran + 100 ml Designer/ 100 ltr water ( max 2 ltr Basagran per seizoen )
Of
0,625-1,25 ltr Corum + 100 ml Designer/ 100 ltr water ( max 1,25 ltr Corum per Seizoen )
Corum werkt met name iets beter op melde’s dan Basagran, echter Corum is dit seizoen voor het laatst toegelaten dus op is op.

Wintertarwe
Met dit schrale weer wordt mangaanslecht opgenomen door granen. Mangaan is een belangrijke bouwsteen voor de plant voor plantprocessen zoals fotysynthese, ademhaling en celdeling. Ons advies is om juist nu 1 ltr Jett mangaan toe te voegen aan de ziektebestrijding.

Zomertarwe
Er is dit jaar veel zomertarwe gezaaid en de vroegste percelen zijn bijna toe aan de onkruidbestrijding en groeiregulatie. Ons advies in geval van voorkomende duist en Ereprijs is bij een gecombineerde bespuiting:
130 gr Capri Twin + 1 ltr MCPA + 0,3 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe + 1 ltr Aviator Xpro + 1 ltr Jett mangaan

Of bij onkruidbezetting met veel zaadonkruiden, zonder grassen en ereprijs
0,75-1  ltr Omnera LQM + 0,3 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe + 1 ltr Aviator Xpro + 1 ltr Jett mangaan

Graszaad ( Engels raaigras en rietzwenk)
Halverkorting in het Engels raaigras en rietzwenk wordt steeds vaker toegepast. Uit proeven over meerdere jaren in Engels raaigras is gebleken dat halverkorting veelal leidt tot een hogere zaadopbrengst. Halverkorting wordt toegepast als het graszaad 1-3 knopen heeft. De dosering die wij adviseren is 0,3 – 0,8 ltr Moddus Evo.

Wintergerst
We zien in de vroegste percelen de eerste kafnaalden doorbreken, tijd voor de afrijpingsziektebespuiting:
Advies 1 + 1 Priaxor Duo ( 1 Priaxor + 1 Revystar in Duo verpakking )

Korte tips

  • Zorg dat de afvalhopen van uw zeefgrond van aardappelen goed zijn afgedekt.
  • Probeer bodemherbiciden zoveel als mogelijk in te zetten als de grond vochtig is.
  • Voor bioteelt mais is het mogelijk om Pireco Tercol Granulaat mee te zaaien tegen bodeminsecten. Bijkomend voordeel is dat kraaien deze geur niet believen en deze percelen over het algemeen met rust laten!
  • Zorg dat u op tijd uw mei-telling ingevuld heeft. Deze moet ingediend zijn voor 15 mei.
  • Ook in andere gewassen als bieten komen soms luizen voor, de meeste worden adequaat bestreden door natuurlijke vijanden, loopt de druk echter op in met name gerst percelen grijp dan tijdig in. Advies 140 gr Teppeki.
  • Goede benutbare spuitmomenten lijken steeds moeilijker te vinden, zeker in schralere perioden. Spuit daarom vroeg in de ochtend of later op de avond voor een optimaal resultaat.

 

Vriendelijke groet,

Team ADAgro