Akkerbouw Nieuwsbulletin 4 – 2022

Geachte Relatie,

Dit is de 4e nieuwsbrief van dit jaar. Afgelopen week is het erg nat geweest in het land. Afgelopen weekeinde is de temperatuur een aantal nachten behoorlijk onder 0 geweest.

Wintertarwe
Op de vroegste percelen zal de komende week het tijdstip voor de 2e groeiregulatie aanbreken. Ons advies is: voor lange rassen zoals Bennington en KWS Talent spuiten met 0,2-0,3 Prodax + 0,5 CeCeCe en voor rassen met een gemiddelde lengte zoals Calgary en Extase 0,5-0,75 CeCeCe. Gezien het weer van de afgelopen week met veel neerslag waarbij septoria is opgespat naar het nieuwe blad lijkt het zeer verstandig om hieraan de T1 ziektebestrijding toe te voegen. Zo blijft het nieuwe blad schoon en productief. Wanneer bij de T0 Soleil is gespoten volstaat Aviator XPro op de T1 in een dosering van 0,75-1 ltr/ha afhankelijk van de gevoeligheid voor gele roest van het betreffende ras. Is de T1 de eerste ziektebestrijding doseer dan Aviator XPro á 1-1,25 ltr per ha.                                                             Voeg aan deze bespuiting 1 ltr Jett mangaan toe voor een betere opname en hardere stengel!

Bieten
Met de percelen die al gezaaid zijn waarvan de kiemplantjes boven staan, kan er vorstschade zijn. Vorstschade herken je aan het kiemplantje doordat het bruin-zwart verkleurd is. stel vast hoeveel planten de potentie hebben om zich te herstellen. Hiervoor moet u naar het hart kijken (groeipunt). Deze moet niet beschadigd of verkleurd zijn. Zet telstroken uit op verschillende plekken in het veld om zo de schade te kunnen vaststellen. Als u te weinig planten heeft staan op het perceel is het een overweging deze over te zaaien, het is nog vroeg genoeg oom een goed gewas te laten groeien.
Bladluizen
Vorig jaar was de situatie rond bietenvergeling minder ingrijpend. Dit betekent niet dat we dit jaar de controle op luisaantasting kunnen laten verslappen. Controleer vanaf opkomst de bietenpercelen op luizen. In de periode van april tot juni meer dan 2 groene luizen per 10 planten wordt bereikt, is het advies om een bespuiting uit te voeren met 0,45 ltr Batavia. Dit kan gecombineerd worden met de onkruidbestrijding.

Aardappelen
Inmiddels zijn er  een aantal percelen aardappelen gepoot. De komende weken zal het grootste gedeelte van de aardappelen geplant worden. Vergeet niet uw pootgoed te behandelen tegen o.a. Rhizoctonia.
Als de volledige rug is opgebouwd, kan de onkruidbestrijding plaatsvinden .Bodemherbiciden blijven een belangrijke basis hiervan. Alleen het LDS-systeem en/of kappenspuit  toepassen geven vaak een beperkter resultaat en een grotere kans op gewasdrukking. De werking van de bodemherbiciden zijn echter afhankelijk van vocht en de duurwerking van het middel. Gebruik dus voldoende water en zorg ervoor dat de bedden goed bezakt zijn. Pas de middelen ruim voor opkomst toe, en houd rekening met buurtgewassen.

Zand:

Optie 1 Optie 3 Optie 4
1,5 ltr Challenge 0,2 ltr Centium 1,5 ltr Challenge
2-3 ltr Fidox 2-3 ltr Fidox 2-3 ltr Fidox
2 ltr Proman 2 ltr Proman 2 ltr Proman
0,15-0,2 ltr Centium

Klei:

Optie 1 Optie 2
0,75-1 ltr Challenge 0,75-1 ltr Challenge
3 ltr Fidox 2-3 ltr Fidox
2 ltr Proman 2 ltr Proman
0,15-0,2 ltr Centium

Combinaties van meerdere middelen versterken elkaar en geven een brede langdurige werking.
Voeg 100 ml Grounded per 100 L water toe of 25-50 L Urean om bodemherbiciden goed aan de bodem te laten plakken.
Voor Sencor tolerante rassen( Sencor App) :
0,3-0,5 ltr Sencor + 3-4 ltr Fidox(boxer)
Boxer 90 % driftreductie

Wortelen
Als de wortelen gezaaid zijn, direct na zaai de bodemherbicide spuiten:
Direct na zaai                                                 0,2 ltr Centium + 1 ltr Challenge + 2 ltr Stomp 400 SC                                                                       (Challenge 90% driftreductie % 1,5 mtr Teeltvrije zone)

Na opkomst bij een echt blaadje 2 cm          100 ml Sencor + 2 ltr Boxer + 1 ltr Challenge

Spuittechniek
In de gewasbescherming krijgen we steeds meer te maken met teeltvrije zones en driftreductie. Wij willen u informeren over hoe het allemaal zit.
Voor elke teelt is er een teeltvrije zone. De teeltvrije zone is de afstand tussen de insteek van de sloot en de eerste gewasrij. Hieronder ziet u een overzicht van de teeltvrije zone van verschillende gewassen.

Gewas Breedte teeltvrije zone
Akkerbouw; aardappelen, uien 150 cm of 100 cm bij DRT 90
Vollegrondsgroente; aardbei, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen Bij gebruik van spuittechniek van ten minste 90% driftreductie is de teeltvrije zone 100 cm
Bollenteelt; bloembollen en -knollen Bij gebruik van een handmatig aangedreven handgedragen spuit is de teeltvrije zone 50 cm
Sierteelt; vaste planten en in neerwaartse richting bespoten boomkwekerijgewassen Bij toepassing van een emissiescherm op insteek of biologische teelt is de teeltvrije zone 0 cm
Langs een aantal watergangen in Nederland geldt een teeltvrije zone van 500cm
Akkerbouw- en ruwvoergewassen; granen, grasland, mais, graszaad, suikerbieten, cichorei en overige niet genoemde gewassen Teeltvrije zone 50 cm
Boomkwekerijgewassen ( in op- of zijwaartse richting bespoten) 500 cm

Deze afstanden gelden altijd tenzij het etiket van een middel wat u wilt toepassen anders vermeld!

Driftreductie
De wettelijke minimum driftreductie in Nederland is 75%.
Het is dus heel belangrijk om vooraf aan de teelt een inschatting te maken met welke middelen u wil gaan spuiten en welke driftreductie je kan behalen met uw spuit. Door deze gegevens te weten kan er worden vastgesteld hoe breed de teeltvrije zone moet zijn. De strengste eisen zijn bovenliggend.

Verlaagde spuitboomtechniek
Er is een ontwikkeling gekomen in de spuittechniek. Sinds maandag kan de verlaagde spuitboomtechniek een drifreductie klasse behalen van 95%. Hieraan zitten wel een aantal voorwaarden, hieronder ziet u de opties 2 opties die mogelijk zijn met deze techniek:
75%           90%         95%        97,5%        99%

Biologische landbouw
Sinds dit jaar 2022 zijn wij als bedrijf SKAL gecertificeerd. Dit houdt in dat we biologische zaaizaden en andere producten welke onder Skal vallen kunnen leveren aan bio bedrijven.

SKAL NR: 1680070

Korte tips

  • Maak gebruik van de vochtige omstandigheden om een goed en fijn zaaibed te creëren.
  • Maak van de vochtige omstandigheden gebruik door de inzet van bodemherbiciden.
  • Let goed op vreterij van slakken tijdens vochtige omstandigheden in jonge gewassen. Vaak zijn maatregelen nemen in perceelsranden al voldoende.
  • Let goed op uw bodemanalyses, bekijk of deze kloppen of raadpleeg uw adviseur hierover.
  • De advies zaaiafstand voor chicorei is aangepast naar 10 cm. Op basis van 3 jarig onderzoek door het IRS is gebleken dat hiermee het optimale saldo wordt behaald. De opbrengst blijft gelijk bij 10 cm ten opzichte van nauwer zaaien, terwijl de zaadkosten lager zijn.
  • Amistar heeft in 2022 een vrijstelling gekregen in de zaadteelt van Engels Raaigras. Deze vrijstelling loopt van 1 mei- 28 augustus. Met twee toepassingen van 1 liter per hectare is dit een welkome aanvulling om zwarte roest effectief te bestrijden. (DRT 90%)
  • Er is geen vrijstelling gekomen voor Force 1,5G in boontjes. Dit betekent ook dat er in de toekomst geen basis meer is voor het verkrijgen van een reguliere toepassing.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro