Akkerbouw Nieuwsbulletin 3 – 2022

Geachte Relatie,

Het voorjaar ging hard van start. De gewassen die gezaaid zijn liggen deels in het vocht maar dat lukte niet overal, beregenen kan noodzakelijk zijn voor een egale opkomst. Vooral de ondergrond is het nog erg nat, terwijl het bovenop erg hard opdroogt. Houd uw gewassen dus goed in de gaten zodat deze gelijkmatig boven komen, dit werkt makkelijker bij de onkruidbestrijding.

Wintertarwe
Er is een grote variatie van de ontwikkeling in de tarwe. De eerst groeiregulatie wordt ingezet bij einde uitstoelen en het voelen van de eerste knoop. Bij laat gezaaide percelen zal dit vaak in combinatie gaan met de onkruidbestrijding en bij vroege percelen in combinatie met de ziektebestrijding T0.
Bij het gebruik van groeiregulatie is het belangrijk om te weten wat voor ras u heeft en welke bemestingsstrategie u gebruikt. Dit heeft allemaal invloed op de dosering van de groeiregulatie.
Voor de ziektebestrijding in wintertarwe kan een T0 bespuiting een goede optie zijn als u tarwe op tarwe teelt vanwege de voetziekten of door aantasting van Septoria of Gele Roest.

T0                                                1 ltr Soleil evt + 0,25-0,4 Prodax + 0,5-0,75 CeCeCe
Aan de groeiregulatie wordt er 1 ltr Jett mangaan toegevoegd om de opname en de stengelstevigheid te bevorderen, zeker onder droge omstandigheden als mangaan slecht beschikbaar is.

Wintergerst
Gerst is een Mangaan behoeftig gewas, voeg aan de groeiregulatie en/of ziektebestrijding altijd 1 ltr Jett mangaan toe.
Groeiregulatie                              0,5-0,75 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe
Ziektebestrijding                             1-1,2 ltr Ascra Xpro

Zomertarwe
Er zijn al op veel plekken zomertarwe gezaaid. Als deze boven staat zou de bemesting uitgevoerd kunnen worden. In het geval als u Urean gebruikt als bemesting is het de mogelijkheid om dit te combineren met 0,125 ltr Sempra. Dit is om kleine onkruiden aan te pakken en een goede bodemwerking. Distels en andere wordtelonkruiden blijven zo onbeschadigt ontwikkelen en kunnen later goed bestreden worden.

Plantuien
Veel plantuien worden nu beregend om deze goed boven te krijgen en/of goed te laten groeien. Maak van dit moment dan goed gebruik als het bed nog enigszins nat is.
Na opkomst                                      1 ltr Wing P (+ 0,2 ltr AZ 500)+ 1L Boxer
Let op Wing P heeft een DRT van 90%)
Bij droog weer, op grijze grond en
Afgehard gewas                            0,25-0,5 kg Lentagran + 0,15 ltr Starane Top

Zaaiuien
Voor zaaiuien geldt hetzelfde maak gebruik van de vochtige omstandigheden om bodemherbiciden in te zetten en gebruik veel water tijdens het spuiten.
Direct na zaai voor opkomst:
op enigszins vochtige grond                       1-1,5 ltr Stomp + 100 ml/ 100 ltr water Grounded +
Als er al klein onkruid staat                         2,25 ltr Roundup Ultimate of
(Tot 3 dagen voor opkomst)                        2-3 ltr Matos Extra of
3-4 ltr Touchdown Quattro
Na opkomst:
Kram stadium vochtige grond                     0,5 ltr Stomp 400 SC + 0,2 ltr AZ 500
Of                                                                1 ltr Wing P + 0,2 ltr AZ 500

Kram stadium grijze grond                            0,15 ltr Basagran

Let op spuittechniek, grove druppel met lage druk en veel water.
Pas als de eerste echte pijp 3 cm is kan er weer met contactmiddelen gespoten worden tot die tijd kan er alleen met lage doseringen bodemherbiciden gespoten worden.

Suikerbieten
Zorg ervoor dat het zaaibed goed fijn is, dit zal een positief effect hebben op de effectiviteit van de bodemherbiciden.
Voor opkomst:                                 2 ltr Goltix
bij probleemonkruiden zoals hondspeterselie en bingelkruid:
direct na zaai toepassen                 60-80 ml Centium
Om beter te hechten aan de grond voeg 100 ml grounded/100 ltr water toe
tijdens opkomst                                2 ltr Goltix + 1 ltr Fortuna
Na opkomst
Standaard combinatie                       0.5 – 1 ltr Powertwin  (6x, totaal 5 liter) +
0,5 – 1 ltr Goltix + 0,3 – 0,5 ltr Fortuna
Grote onkruiden                                10-15 gr Safari (bij eerste bestrijding)(minimaal 2x in kort interval, 7 tot 10 dagen)                of
100-150 gr Safari Duo Active (vanaf 2 blad)

Let op met de nachtvorst of vorst aan de grond bij de onkruidbestrijding komende periode, wanneer de temperatuur aan de grond onder 0 graden Celsius komt, bespuiting uitstellen vanwege kans op schade!

Muizen en slakken
Er komen geregeld berichten over muizenschade. Om muizenschade te voorkomen is alternatief voedsel aanbieden de enige methode. Controleer elke 2 a 3 dagen en blijf alternatief voedsel aanbieden.

De meeste kans op slakkenschade is bij vochtig weer en bij percelen die lang groen hebben gestaan zoals bij NKG percelen. Als er problemen zijn met slakken is het verstandig om slakkenkorrels te strooien:
Slakken                                7 kg/ hectare Sluxx
Aanwezigheid van slakken kunt u ook controleren door een natte jute zak op het perceel te leggen. Slakken houden van vocht en een donkere omgeving en kruipen dier dan onder.

Cichorei
Basis voor grondwerking en zaaien is inzet van Bonalan. We hebben maar een zeer beperkt pakket middelen in de Cichorei dus de start moet goed zijn.
Onkruidbestrijding
Voor de zaai kan er Bonalan ingewerkt worden zodra er een vochtkans is.
6 ltr                       Bij oppervlakkig inwerken
8 ltr                       bij inwerken 8 cm of dieper
Let op Bonalan heeft een DRT van 95%

Tijdens zaai                                        1-1,5 ltr Kerb Flo op het rijtje of
Voor opkomst                                     2-2,5 ltr Kerb Flo
De maximale hoeveelheid die gespoten mag worden van het middel Kerb Flo is 3,75 ltr.

Vlas      
Onkruidbestrijding                                  0,6- 1 ltr Callisto of
1,5-3 ltr Boxer
Binnen 3 dagen na zaaien spuiten, liefst op vochtige grond.
Voeg 100 ml Grounded 100 ltr water voor betere hechting aan de grond.
Insecten( Aardvlooien/Trips)     0,3 ltr Decis of 50 ml Karate Zeon

Conserven erwten
Start schoon, het is verstandig om uw perceel te behandelen met Touchdown of Matos  voor het zaaien. Zorg voor een vlak zaaibed. Elke oneffenheid in het zaaibed kan gevolgen hebben op de kwaliteit en opbrengt en van het eindproduct.
Direct na zaai     0,15-0,25 ltr Centium + 0,75-1,5 ltr Challenge + 100 ml grounded/100 ltr water

Korte Tips

  • Bodemanalyse: goede communicatie met monsternemer, We zien op de bodemanalyses dat er gekozen wordt voor grondmonster met gewasadvies voor 1 gewas, wij raden u aan om voor een volgend seizoen een grondmonster voor het gehele bouwplan te laten nemen. U krijgt dan bemestingsbreed gewasadviesen.
  • Rol uw gewassen na zaaien met de Cambridge rol om vocht vast te houden.
  • Vergeet niet het onkruid voor zaai of voor opkomst af te branden en schoon te beginnen
  • In de suikerbieten is er een vrijstelling voor de middelen Batavia en Closer voor de bestrijding van luizen.
  • In de uienteelt komt de Fandango beschikbaar met een 120 dagen vrijstelling.
  • Let goed op de teeltvrije zones langs de randen bij zaaien en poten kijk daarbij niet alleen naar gewas en spuittechniek maar ook te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen.                   ( voorbeeld Stomp DRT 90% 1,50 icm, Challenge DRT 90% < 2 ltr 1,50 > 2 ltr 3 mtr, Benevia DRT 97,5% 2 mtr enz. )
  • Voor de graszaadteelt in Engels raaigras en Rietzwenk heeft Fox een vrijstelling. Dit middel is onmisbaar voor de bestrijding van ereprijs en paarse dovennetel. De dosering van dit middel is 0,65 ltr. Let er wel op zit een DRT van 97,5% op.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro