Akkerbouw Nieuwsbulletin 9 – 2023

Groenbemesters 2023

Geachte relatie,

Inmiddels zijn de eerste tarwepercelen geoogst, tijd voor keuze te maken in de groenbemesters. Waarom groenbemesters, er zijn vele goede argumenten om groenbemesters te zaaien zoals organische stof aanvoer, binding van mineralen, aaltjes reduceren, koolstofvastlegging, voeden van bodemleven en verbetering van structuur. Samenvattend gezegd “een gezonde bodem geeft een gewas wat weerbaarder is tegen allerlei belagers en weersinvloeden”. Geef aandacht aan de bodem, dit is en blijft de basis van uw teelt. Maak de juiste keuze in de soort of mengsel wat u wilt zaaien, wij kunnen u hierin adviseren.

Keuze van groenbemesters.

Aaltjes:
Heeft u te maken met schadelijke aaltjes dan is het voornaam te weten welke schadelijke aaltjes er aanwezig zijn om hier de soort groenbemesters op aan te passen, kies dan een enkelvoudige soort of een mengsel wat specifiek tegen een bepaalde aaltjes soort is samengesteld.

Organische stof.
Mengsels van groenbemestersoorten geven meer massa zowel boven -als onder de grond tov enkelvoudige groenbemesters. Afhankelijk van het soort groenbemester en het groeiseizoen geven groenbemesters tussen de 400 en 1200 kg effectieve organische stof (de organische stof welke na een jaar is overgebleven in de bodem). Het bodemleven verteerd de organische stof, de C/N verhouding bepaald deels de snelheid van de vertering, een lage koolstof/stikstof verhouding heeft minder stikstof nodig dan organische stof met een hoge C/N verhouding. Om een voorbeeld te noemen de C/N verhouding van tarwestro is 80:1, terwijl dat van vlinderbloemigen en raaigras 17:1 is. Stro heeft dus veel meer stikstof nodig om te verteren dan vlinderbloemigen en raaigras.

Bodemprocessen.
Een groenbemestergewas bedekt de bodem wanneer er geen hoofdgewas meer staat, dit geeft bescherming tegen slemp en verstuiven en wortels van de groenbemester maken gangen in de grond wat ten goede komt aan ontwatering en structuur. Ook geven deze gewassen voedingstoffen af aan het bodemleven wat het bodemleven activeert om organisch materiaal beter te verteren.

Telen van groenbemesters.
Belangrijk is om uw groenbemesters in te zaaien als zijnde een hoofdgewas, dus een goede grondbewerking en zaaibed maken, bemesting op maat voor uw groenbemester en het soort groenbemesters afgestemd op eventuele aaltjes reductie en passend bij het hoofdgewas in 2024. Ook het inwerken van groenbemesters vraagt veel aandacht, vooraf kneuzen van het gewas bevordert het verteren, voorkom dat het gewas in een dichte laag wordt ingekuild in een zuurstof loos milieu, waarin verkeerde bacteriën gaan werken wat ten koste gaat van stikstof en een te dichte laag ontstaat waar doorworteling slecht of niet mogelijk is. Verwacht u schadelijke belagers zoals en/of emelten, zorg dan dat u na de oogst van het hoofdgewas uw percelen enkele keren mechanisch bewerkt voordat u de groenbemester inzaait. Zo blijft het perceel even “zwart” liggen en door de bewerkingen bestrijdt u belagers en drogen eitjes en larven van belagers uit.

Handige tools om keuzes te maken in groenbemesters zijn:

Groenbemester soorten.

Mengsels

  • TL Betamaxx TR: bij volgteelt bieten en andere fijnzadige gewassen
  • TL Solarigol TR: bij o.a. volgteelt aardappelen, mengsel met sterke doorworteling
  • Vital Earth NKG Najaar: najaar brede toepassing, vorstgevoelig en kan later gezaaid worden
  • NKG Trio: brede toepassing, past in alle vruchtwisselingen

Enkelvoudige soorten

  • Bladrammenas Adios BCA 1; sterke bietencyste aaltjes reducerende soort, geschikt voor vroege inzaai
  • Gele mosterd Serval en Nemamix Laat; geschikt voor late zaai, robuust en BCA reducerend
  • Japanse Haver; voor bestrijding van wortellesie aaltje

Grassen

  • Groenmix; Mengsel van Westerwolds en Engels
  • Italiaans raaigras

Inkarnaat klaver

  • Rokali; voor maximale stikstof vastlegging, bij te mengen bij Groenmix of Italiaans

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023

Met ingang van 2023 zijn mengsels niet meer verplicht in het kader van het GLB, verder kan de teelt van groenbemesters na een hoofdgewas een Eco-activiteit Groenbedekking (12) meetellen als deze de winter over blijft staan tot 1 maart 2024 en dan pas wordt bewerkt. Exacte regels omtrent gedeeltelijk of geheel afgestorven groenbemester zijn nog niet bekend. Raadpleeg hiervoor de RVO site of nieuwsberichten.

Let wel op dat u labels van de groenbemesters en de factuur hiervan 5 jaar in uw administratie bewaart.

 

Vriendelijke groet,
Team ADAgro BV.