Akkerbouw Nieuwsbulletin 2023-8

Uien
De tripsbestrijding in uien verdient maximale aandacht nu de graanpercelen tegen oogstrijp aan komen. De akkertrips die in deze graanpercelen zit zoekt voedsel en migreert naar andere gewassen, met name uien zijn een mooi tussenstation. De akkertrips vermeerdert zich niet op ui maar als er massaal adulten op uw uiengewas landen is dit in enkele dagen volledig ontdaan van bladgroen. Controleer uw uien dagelijks in deze periode en handel adequaat!
Advies:

  • 0,2 ltr Tracer + 3 ltr Lokfructose + 0,15 ltr Agral Gold, (herhalen na 5 dagen)

of

  • 0,75 ltr Benevia + 0,75 ltr Fortuna (let op spuittechniek minimaal DRT 97,5%)

Bieten
In Limburg is de eerste waarschuwing voor bladschimmels afgegeven door IRS en Suikerindustrie.  Het BAS systeem geeft (nog) geen zorgwekkende infectiedruk aan. Met de onregelmatige stand in ons werkgebied is ons advies om indien mogelijk te wachten tot het gewas geheel gesloten is, om alle nieuwgevormd blad te kunnen beschermen, tot er een hoge (oranje) infectiewaarde wordt weergegeven in de BAS app of u vlekjes vind in het perceel. Controleer dus met regelmaat uw percelen op aanwezigheid van bladschimmels, onderneem actie bij de eerste vlekjes of melding van IRS of BOS systemen.

Advies voor de 1e bespuiting:

  • 1 ltr Spyrale + 2,25 ltr PowerLeaf Koper Zwavel + 1.5 ltr Jett Mangaan

Aardappelen
In een groot aantal percelen aardappelen en in diverse rassen vinden wij doorwas. Een enkel zeer vroeg gepoot perceel leent zich qua knolformaat en vroegheid voor een MH bespuiting, in dit geval is ons advies 11 ltr Crown MH te spuiten met 500 ltr water.

Let op de spelregels bij de toepassing van MH:

  • Niet mengen met andere middelen
  • Niet toepassen bij temperaturen boven de 24⁰ C
  • Na toepassing 10 uur droog weer noodzakelijk
  • Toepassen minimaal 3-5 weken voor de loofdoding
  • Toepassen op een vitaal en gezond gewas

Echter 90% van de percelen is nog lang niet toe aan MH. Mocht de doorwas zich uiten in nieuwe knollen dan zullen deze nieuwe knollen de hoofdoogst worden waarop wij ons moeten richten.
Houdt de aardappelen in deze stressperiode vitaal met een bemestingsregime op maat met Powerleaf Quattro en/of Powerleaf Kali. Bij verwachting van extreem hoge temperaturen is het een aanrader om 2 ltr Stimuforce Asco mee te spuiten met de fungicidebespuiting. Dit product vergroot de weerbaarheid van de plant zodat deze beter door de hittestress heen komt.

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.