Akkerbouw Nieuwsbulletin 7 – 2023

Geachte relatie,

De eerste droogte lijkt voorlopig voorbij, een tussenbalans laat zien dat de gewassen er op de klei redelijk goed doorheen komen. Echter in gebieden waar watertekort een nog grotere rol speelt is de groei danig minder en staan de gewassen behoorlijk mager. De oogst van wintergerst is nog bezig of voor een aantal al achter de rug. De tarweoogst staat voor de deur. Het blijft opletten met insecten, zowel trips in uien als coloradokever in aardappelen vragen de aandacht.

Uien
De eerste plantuien worden gerooid of gaan binnenkort gerooid worden, let erop dat ze niet te kort geklapt worden, zorg ook dat de uien in het zwad niet te lang onder de hete zon liggen ivm met zonnebrandschade. Stem rooi en laadmoment goed af met de afnemer!

Voor zaaiuien geldt dat de bladhoeveelheid behoorlijk tegenvalt, de bestrijding van valse meeldauw is gestart, geef elke bespuiting bladvoeding mee om toch nog bladapparaat te krijgen.

Wissel 20 ltr PL Quattro hierin af met 5 ltr PL Kali + 1 ltr Jett.
Zo geef je voeding voor maximale productie en kwaliteit! Volg het fungicideschema op onze kaart.

Bieten
In Limburg is de eerste waarschuwing voor bladschimmels afgegeven door IRS en Suikerindustrie. Start ook hier met het regelmatig controleren van uw bietenpercelen op bladvlekken. De druk van Cercospora was de laatste tijd laag maar zal met de regen en hogere temperaturen toenemen. De duurwerking van de middelen is ongeveer 2,5- 3 weken. Dus houd deze tijd ook aan na de 1e bespuiting. Het is verstandig om met name in het begin er kort op te zitten zodat het blad schoon blijft en de biet dus maximaal kan produceren.

Advies voor de 1e bespuiting: 1 ltr Spyrale + PL Koper-Zwavel + 1 ltr Jett

Aardappelen
In de meeste gebieden is neerslag gevallen. we zien in de percelen nog geen Phythophtora houdt nu echter met het toenemende vocht uw schema gesloten. Blijf uw percelen regelmatig controleren. Naast Phytophthora is ook Alternaria een schimmel waartegen uw gewas preventief beschermd moet worden, vooral bij deze wisseling van weersomstandigheden is het belangrijk deze schimmel vroegtijdig de kop in te drukken. Houdt uw gewas vitaal door 20 ltr PL Quattro mee te spuiten met de ziektebestrijding. Meerdere toepassingen van PL Quattro en PL Kali vervangen de overbemesting met korrel. Geeft u de overbemesting met korrelmeststoffen, vergeet dan de Mangaan en Magnesium bemesting niet. Gebrek aan deze elementen geeft Alternaria kans om zich te ontwikkelen.
Advies Root (Mn + Mg) of Jett (Mn) i.c.m. de ziektebestrijding.

Advies tegen Alternaria: 0,45 ltr Propulse of 0,5 ltr Narita toevoegen aan de phythophtora bespuiting om de 14 dagen

Bonen
Op de meeste percelen is de onkruidbestrijding in volle gang, wanneer op de vroegste percelen de eerste boon begint te bloeien ( 80%-90% groeneknop stadium) is het advies om te spuiten tegen schimmels zoals o.a. Botrytis en Sclerotinia, alleen een vroegtijdige bespuiting werkt afdoende.

Advies: 0,5 ltr Luna Privilege + 1 ltr Jett Mangaan per ha, spuit altijd met ruim water.

Korte tips

  • Controleer de knolselderij op wantsen. Bij aanwezigheid spuit dat 50 ml Karate Zeon, liefst onder koelere omstandigheden.
  • Controleer uw graspercelen goed op zuring en bestrijd deze waar nodig.
  • Ook in het nieuwe systeem is 8 weken bodembedekking na de diverse teelten een verplichting. Een bodembedekking kan bestaan uit een groenbemester, ideaal voor structuurverbetering, of onbewerkte grond met gewasresten, ideaal om na de 8 weekse periode een bestrijding van wortelonkruiden uit te voeren, als ook een nieuw in te zaaien wintergewas zoals wintergranen , winterkoolzaad of winterveldbonen.
  • De meeste bemesting in de gewassen is gegeven, maak de balans op van aangevoerde (kunst)mest, de eventueel aanwezige voorraden en bereken de mogelijke ruimte voor aanvoer van (drijf)mest of champost/compost voor toediening na de oogst van de vroege gewassen. Maak gebruik van groenbemesters om mineralen te binden en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Binnenkort ontvangt u van ons een nieuwsbrief omtrent de juiste keuze van groenbemesters. U kunt rekenen met 60 kg N gebruiksnorm bij inzaai van niet vlinderbloemigen en 30 kg N bij inzaai vlinderbloemigen. Zie verder voor de voorwaarden : https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/Tabel-2-Stikstof-landbouwgrond-2023.pdf
  • Houdt uw teeltregistraties up to date, in bijgevoegde bijlage de wettelijk toegestane hoeveelheden van herbiciden in de bietenteelt, controleer dit en werk dat bij in uw registratieprogramma.

Toelatingen Suikerbieten per 1-7-2023

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.