Akkerbouw Nieuwsbulletin 4 – 2023

Geachte relatie, 

Dit is de 4e nieuwsbrief van dit jaar. Vorige week is voorzichtig een begin gemaakt met het zaaien van de eerste uien en bieten. Afgelopen weekeinde is er meer regen gevallen dan verwacht, voor de gewassen die reeds gezaaid zijn is voldoende vocht beschikbaar voor kieming en een optimale werking van bodemherbiciden. Degenen die nog moeten zaaien zullen nog even geduld moeten hebben gezien de toestand van de grond en het grillige weerbericht.

Bieten

Op percelen die afgelopen week gezaaid zijn waar nog geen bodemherbicide op ligt kan komende week op vochtige grond een bodemherbicide gespoten worden met:

 • 2 ltr Goltix SC + 0,5 Fortuna

Ook zullen de eerste vroeg gezaaide bieten boven komen, op dit moment zien we al de eerste kiemplantjes melde en perzikkruid in diverse percelen staan, wacht dus niet te lang en spuit zodra de bieten doorkomen met:

 • 0,75-1 ltr Powertwin + 0,75-1 ltr Goltix SC + 0,3-0,5 ltr Fortuna

Bladluizen

De situatie rond het bietenvergelingsvirus blijft aandacht vragen, dit betekent dat we de controle op luisaantasting niet mogen laten verslappen. Controleer vanaf opkomst de bietenpercelen op luizen. Als in de periode van april tot juni de drempel van meer dan 2 groene luizen per 10 planten wordt bereikt, is het advies om een bespuiting uit te voeren met:

 • 0,45 ltr Batavia

Aardappelen

Er zijn een aantal percelen aardappelen gepoot. De komende weken zal het grootste gedeelte van de aardappelen gepoot gaan worden. Als de volledige rug is opgebouwd, kan de onkruidbestrijding plaatsvinden. Bodemherbiciden blijven een belangrijke basis. Alleen een LDS-systeem toepassen geeft een grotere kans op gewasdrukking. De werking van de bodemherbiciden zijn echter afhankelijk van vocht en de duurwerking van het middel. Gebruik dus voldoende water en zorg ervoor dat de bedden goed bezakt zijn. Pas de middelen ruim voor opkomst toe, en houd rekening met buurtgewassen. Voeg altijd 100 ml Grounded per 100 ltr water toe.

Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4
0,75-1 ltr Challenge 1,5 kg Novitron DamTec 0,15 ltr Centium 1,5-2,4 Novitron DamTec
2-3 ltr Fidox 1,5 ltr Sinopia 2-3 ltr Fidox 2-3 ltr Fidox
1,5-2 ltr Proman 1,5-2 ltr Proman 1,5-2 ltr Proman

 

Wortelen 

Als de wortelen gezaaid zijn, direct na zaai de bodemherbicide spuiten met:

 • 2 kg Novitron DamTec + 2 ltr Stomp + 100 ml Grounded/100 ltr water

Novitron toepassen met een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 250 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot, of een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 75 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot, waarbij in de teelt van aardappelen en wortelen een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot dient te worden aangehouden.                                                                 
Na opkomst bij een echt blaadje spuiten met:

 • 70-100 ml Sencor + 2 ltr Boxer + 1 ltr Challenge

(Challenge 90% driftreductie en 1,5 mtr Teeltvrije zone)

Wintertarwe 

Door de hoeveelheid neerslag is de aantasting van meeldauw en gele roest in een aantal rassen alsmede septoria in alle tarwerassen volop aanwezig. Het loont dan ook zeer om komende week een T1 bespuiting uit te voeren in de tarwe, deze kan gecombineerd worden met de 2e groeiregulatie, dit doen we met:

 • 1 ltr Aviator + 0,5-1 ltr CeCeCe

Spuittechniek

Met gewasbescherming en bemesting krijgen we dit seizoen te maken met verplichte bufferstroken langs waterlopen voor de nitraatwetgeving, deze wijken bij > 4% oppervlakte van het totale perceelsoppervlak af van de verplichte teeltvrije zones per gewas voor gewasbescherming of de spuitvrije zone op het etiket van middelen. Houdt er rekening mee dat de grootste verplichte teeltvrije zone/bufferstrook geldt!

Korte tips

 • Maak gebruik van de omstandigheden om een goed en fijn zaaibed te creëren.
 • Maak van de vochtige omstandigheden gebruik door de inzet van bodemherbiciden.
 • Let goed op vreterij van slakken en van muizen, strooi slakkenkorrels, 6-7 kg Sluxx tegen slakken en biedt alternatief voer aan zodat muizen zich hier op richten.
 • Werk aan de hand van uw bodemanalyses, signaleer een mogelijk gebrek op tijd.
 • Stort op tijd uw pootgoed over. Met een korte kiem overstorten geeft minder schade dan met kiemen van 10 cm of langer. U kunt dan eventueel tegelijk Monarch tegen Rhizoctonia toedienen!

Vriendelijke groet, 

Team ADAgro BV.