Akkerbouw Nieuwsbulletin 2023-3

Geachte relatie,

Hierbij een korte nieuwsbrief

Onkruidbestrijding
Op alle nog braakliggende percelen zijn door het aanhoudende natte weer de onkruiden fors gegroeid, wij adviseren dringend om op percelen waar mais, bieten, uien en andere zaadgewassen gezaaid moeten worden, zodra deze rijdbaar zijn en 2 dagen vóór de grondbewerking te spuiten met:
Roundup Dynamic à dosering 2,5-3,2 ltr per hectare.
Dit om in de loop van het seizoen teleurstelling van oude onkruiden die niet voldoende bestreden worden en extra hoge kosten van onkruidbestrijding te voorkomen!

Wintergranen
Op diverse percelen wintertarwe is het gewas eigenlijk al te ver ontwikkeld voor sleepslangbemesting en zal het lastig worden om drijfmest zonder opbrengstderving toe te dienen. Mocht u beslissen hiervoor in de plaats kunstmest te gebruiken voor de aanvullende stikstofbemesting overweeg dan om 85% van de stikstofgift uit kunstmest te geven en een stikstofbindende bacterie over het gewas te spuiten, u houdt dan wat meer ruimte over om in het najaar mest toe te passen voor een groenbemester of wintergewas.

Voor deze toepassing bieden wij 2 opties aan:
Vixeran van Syngenta en Blue N van Corteva.

Beide producten hebben wij op voorraad, Blue N is al wat langer op de markt en haalt ongeveer 30 kg N voor het gewas uit de lucht. Blue N wordt het best in een aparte bespuiting toegediend.

Vixeran kunt u gemakkelijk bestellen via:
https://www.syngenta.nl/vixeran-formulier-1
Als u ADAgro als leverancier opgeeft bezorgen wij het product bij u.

Vixeran bindt stikstofgas (N2) uit de lucht (zowel uit de atmosfeer als lucht in de bodem) en zet deze om in voor de plant opneembare stikstof.
Dit is te vergelijken met wat vlinderbloemige gewassen die stikstof binden.

Vixeran is verpakt in 250 gr verpakking voor 5 hectare, dit product kan met de meeste herbiciden en fungiciden gemengd worden toegepast. Dit voorkomt een extra bespuiting.

 

Groeiregulatie wintergraan
Met de huidige weersomstandigheden zien we de gewassen mals en wat slap opgroeien. Het is een aanrader om in deze omstandigheden 10-14 dagen na de eerste groeiregulatie een tweede bespuiting te laten volgen gecombineerd met de T1 ziektebestrijding.
Dosering: 0,2 kg Prodax + 0,5 ltr CeCeCe in combinatie met 1 ltr Aviator Xpro.

Korte tips:         

  • Probeer nu ruimte in uw agenda te maken voor uw gecombineerde opgave, het is een arbeidsintensief karwei dit jaar. Als u 2e helft volgende week het land op kunt kan dit maar gebeurd zijn!
  • De prijzen voor stikstofmeststoffen zijn behoorlijk gezakt afgelopen maanden, als u de voorraad nog moet aanvullen voor dit seizoen lijkt komende periode hiervoor een goed moment.
  • Controleer de reeds gezaaide gewassen goed op slakkenschade, de natte omstandigheden zijn voor slakken optimaal. Strooi kanten preventief met Sluxx slakkenkorrels 7 kg per ha. Wanneer u slakken in het perceel vindt strooi dan het perceel geheel zodra rijdbaar.

Wij hopen dat de weervoorspelling voor komende 2 weken uitkomt en u een inhaalslag kunt maken met het zaaien en planten van de diverse gewassen. Geeft u een berichtje wanneer uw gewassen in de grond zitten?

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.