Akkerbouw Nieuwsbulletin 10 – 2023

Geachte relatie,
We zitten momenteel volop in de tijd van de graanoogst, helaas ligt dit komende periode voor een groot gedeelte stil door de regenval. Deze natte omstandigheden hebben inmiddels in bepaalde delen van Nederland gezorgd voor Phytophthora in de aardappelpercelen.
Alertheid is dus noodzakelijk voor de bescherming van de gewassen.

Graan
Ongeveer 65% van het graan zal geoogst zijn, het is zaak dat een hoop van de overige percelen zodra het vochtpercentage acceptabel is ook geoogst gaat worden. Dit om opbrengstderving te voorkomen. Houdt wanneer het graan van het land is de stoppel intact om mogelijk nog een stoppelbespuiting uit te voeren tegen wortelonkruid. Dit kunnen we doen met:

 • 3,2 ltr Roundup Dynamic

en/of

 • 2 ltr 2,4 D Amine

Aardappelen
Op het moment zijn het daarentegen wel goede groeiomstandigheden voor de aardappelen. De meeste percelen zullen nu aan hun 3e spuitblok toe zijn waar 2 tot 3 bespuiting uitvoeren met:

 • 1,2 ltr Infinito

OF

 • 0,9 ltr Infinito + 0,4 kg Kunshi

Zorg voor gesloten intervallen en pas doseringen en keuze middelen aan bij het “uit schema lopen”.
Indien nog bemesting met stikstof nodig is, geef dat in de vorm van 20 Ltr Powerleaf Quattro. Tevens moet de kali bemesting niet vergeten worden deze kan bijgevoegd worden in de vorm van 5 ltr Powerleaf Kali.

Een hoop percelen zitten nu of zijn al voorbij de 2e helft van de bloei, in vorige nieuwsbrieven hebben we het al benoemd maar let goed op Alternaria, we zijn het in verschillende percelen al tegengekomen. Alternaria bestrijden we met:

 • 0,4 ltr Propulse

Dit wisselen we om de 14 dagen af met:

 • 0,5 ltr Narita

Bij magnesium behoeftige rassen kunnen we het gewas weerbaarder maken tegen Alternaria door om de week magnesium mee te spuiten in de vorm van:

2,5 ltr Prins

Bieten
De melding voor infectiekansen bladschimmels vanuit het IRS zijn voor het werkgebied uitgegaan. Controleer uw percelen op de eerste vlekjes. Het merendeel van de percelen zal deze week gespoten worden tegen bladschimmels met:

 • 1 ltr Spyrale
 • 3 ltr Multimix      /     2,25 ltr Powerleaf Koper Zwavel + 1,5 ltr Jett Mangaan

Gebruik altijd hulpstoffen zoals uitvloeiers (Promotor en/of bladmeststoffen) voor betere verdeling en elementen uit de bladmeststoffen hebben werende werking tegen schimmels.

Let op, in grondwaterbeschermingsgebieden is het advies:

 • 1.25 ltr Belanty + 0.4 ltr Tern
 • 3 ltr Multimix      /      2.25 ltr Powerleaf Koper Zwavel + 1.5 Jett Mangaan

Plantuien
De meeste percelen plantuien zijn al gerooid of  gaan binnenkort gerooid worden, de eerste opbrengsten lijken goed.
Voor de latere percelen is het met dit vochtige weer zaak om preventief sterke producten in te zetten tegen bladvlekkenziekte.

 • 1,5 ltr Scala  of
 • 0,5 ltr Luna Experience

Zaaiuien
Op de meeste percelen is de tripsdruk beheersbaar en zijn de uien nog klein maar wel gezond.
Voor de komende tijd zal de druk van bladvlekken toenemen, zorg dus dat uw gewas steeds preventief goed beschermd is met een daartoe geëigend product. Dus steeds de combinatie van valse meeldauw en bladvlekken spuiten tot de uien gaan strijken, hier zijn de Orondis Plus en Fandango bij uitstek geschikt.

 • 0,2 ltr Orondis + 1 ltr Amistar

of

 • 1,25 ltr Fandango

Na het strijken uw uien maximaal beschermen tegen bladvlekken met Luna Experience en Scala.

 • 1,5 ltr Scala
 • 0,5 ltr Luna Experience

De eerste uien zullen komende week gaan strijken, als u deze wilt opslaan en bewaren is een kiemremmingsbehandeling noodzakelijk.
Advies:

 • 8,3 ltr Crown MH + 100 ml Guard per 100 ltr water

Gebruik voor deze bespuiting ruim water en voer deze uit op een droog gewas, houdt rekening met een aan droog en opnametijd van minimaal 14 uur.

 • Geen andere producten bij de Crown of Royal MH toevoegen om mengproblemen te voorkomen.

Bonen
Spuit bij wisselvalig weer de bonen tegen bladschimmels zoals o.a. Botrytis, voeg mangaan toe voor mangaanbemesting, dit product dient tevens als uitvloeier.
Spuit zodra de bloemknoppen zichtbaar zijn met:

 • 0,5 ltr Luna Privilege + 1 ltr Jett Mangaan

Wortelen
Nu het weer vochtiger gaat worden zullen de vroegste percelen wortelen preventief beschermd moeten worden tegen meeldauw en Alternaria voeg hierbij altijd wat magnesium en zwavel toe in de vorm van Bitterzout:

 • 1 ltr Amistar Top + 5 kg Bitterzout

Korte Tips

 • Houd uw aardappel percelen nauw in de gaten wat betreft Phythophtora en Alternaria en tevens niet te vergeten de Coloradokever
 • Controleer uw uien percelen op Trips, na het strijken van het gewas komt het middel niet meer op juiste plaats om de trips te raken. Houdt uw spuitschema gesloten om valse meeldauw en bladvlekken te voorkomen, het wisselvallige weer vergroot de kans op aantasting.
 • Let op de veiligheidstermijnen van Gewasbeschermingsmiddelen, en de geplande oogstdatum
 • Tot en met vorig jaar moesten we een percentage van de oppervlakte akkerbouwgrond vergroenen, dit is nu anders geworden. Op bouwland waar mest wordt uitgereden tussen 1-8-23 en 15-9-23 moet u wederom verplicht een groenbemester zaaien die 8 weken blijft staan, of u zaait winterkoolzaad. Percelen waarop u geen mest wilt aanwenden mogen benut worden voor het zaaien van een groenbemester maar mogen ook onbewerkt in de stoppel blijven liggen, echter beide voor een periode van tenminste 8 weken. Tijdens deze periode mag u geen chemische gewasbescherming toepassen. Voor of na deze periode echter wel.

Groenbemesters eenvoudig bemesten, maak gebruik van Blue N.

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.