Akkerbouw nieuwsbulletin 2021-8

Geachte Relatie,

Hierbij de 8e nieuwsbrief van het seizoen. Het is de laatste weken is het erg nat en is de schimmeldruk erg hoog. Houd uw gewassen dus goed in de gaten!

Aardappelen
Phythophtora:
Er wordt in toenemende mate blaadjes phythophtora gevonden, controleer uw perceel regelmatig en houdt het schema strak op 5 dagen met de ‘normale’ middelen of 7 dagen met Zorvec. Wanneer u uit dit schema loopt is het aan te bevelen te combineren met Curzate Partner/Cymbal.

Een sterke stopbespuiting voert u uit met Proxanil+Ranman Top of Infinito + curzate Partner, herhaal deze bespuiting voor een goed resultaat.

Coloradokever:
In veel percelen vinden we weer volwassen coloradokevers, let eerste week augustus goed op, we verwachten dan veel larven. Als u aantasting door coloradokevers vind spuit dan Coragen 50 ml per ha.

Kiemremming:
Wanneer de aardappelen de bloemen laten vallen, de wildste groei uit het loof gaat en de maatsortering van de knollen op orde is kan de MH worden gespoten. Voorwaarden voor een optimale bespuiting zijn:

  • Een vitaal gewas
  • Voldoende knollen in de maat, dwz de kleinste knol 30 mm of groter (80%)
  • Nog minimaal 3 weken en maximaal 5 weken tot de loofdoding.
  • Spuiten met veel ( 300-500 ltr ) water en minimaal 10 uur droog weer na de bespuiting
  • Niet boven de 25 graden spuiten

Advies:   Crown MH 11 ltr per ha of
Royal MH 60: 5 kg per ha

Een nevenwerking van een bespuiting met MH is dat er minder aardappelopslag komt in het vervolggewas.

Uien
Valse meeldauw:
Ook in de zaaiuien vinden we regelmatig een pijpje met valse meeldauw. Ook hier geldt; houdt het schema gesloten op 6-7 dagen en gebruik de sterkste producten: Acrobat, Fandango, Orondis Plus en Zorvec Endavia. Voor Orondis Plus en Fandango geldt dat er ook een goede werking tegen bladvlekken is, bij de andere moet hiervoor nog een product toegevoegd worden.

Trips:
De tripsdruk neemt in enkele percelen weer toe, dit is de tabakstrips. Tevens is de tarwe aan het afrijpen wat een toenemende druk van akkertrips in uienpercelen oplevert. Op volwassen tripsen werkt Batavia niet, het is daarom aan te raden vanaf dit moment trips te bestrijden met Tracer of Benevia. Tracer 0,2 ltr per ha in combinatie met 3 ltr Lokfructose en of 1 ltr Fortuna
Benevia 0,75 ltr per ha in combinatie met 1 ltr Fortuna, mag alleen worden toegepast door een spuitmachine met luchtondersteuning of sleepdoek icm teeltvrije zone van 2,25 mtr!

Kiemremming:
Wanneer de bol nekverhouding minimaal 3 op 1 is en de ui 10-30% strijkers laat zien is een bespuiting met MH aan te raden, voor MH in uien is minimaal 10 uur droog weer nodig. MH in uien in tegenstelling tot aardappelen altijd spuiten in combinatie met een uitvloeier/hechter! Royal MH 3,75 kg per ha of Crown MH 8,3 ltr per ha spuiten met veel water icm met Guard 100 ml per 100 ltr water.

Wintertarwe
Pré Harvest bespuiting:
Op dit moment is op veel plaatsen de bodem behoorlijk vochtig en wortelonkruiden staan er gezond en weelderig voor. Ideaal dus om schoon schip te maken en een effectieve pré harvest bespuiting uit te voeren.

Advies

  • 6 ltr Touchdown Quattro spuiten in 300 ltr water, 7-10 dagen voor de oogst.
  • 4,5 ltr Matos extra spuiten in 300 ltr water, 7-10 dagen voor de oogst.

Korte tips

  • Suikerbieten
    • Houd u interval tussen de 1e en 2e bladvlekkenbespuiting op maximaal 3 weken.