Akkerbouw Nieuwsbulletin 2020-3

Geachte relatie,

Hierbij de 3e nieuwsbrief van dit seizoen, een seizoen wat in de start nu al zeer bijzonder genoemd kan worden. Na een zo natte en zachte winter is de grond moeizaam tot ‘bijna’ niet bewerkbaar en worden bijna alle zaaigewassen beregend. Los van deze “gewone” akkerbouwperikelen speelt ook Covid 19 een rol in ons werk. We kunnen niet zomaar zonder overleg bij u aan gaan en hebben meer telefonisch of digitaal contact dan ons lief is. Mocht u het gevoel hebben; waarom zie ik mijn vertegenwoordiger wat minder? Trek dan altijd aan de bel, we vergeten u niet!

Aardappelen
Op veel percelen worden de aardappelen gepoot, het gaat moeizaam maar gestaag door. Een uitstekende keuze voor de onkruidbestrijding is de drie-vierpoot bestaande uit: Centium 0,2 ltr + Proman 1,5 tot 2 ltr + Challenge 1,5 ltr + Fidox 2 tot 3 ltr
Voorkeur is wel op vochtige rug, met veel water spuiten ( > 400 L ), om goede hechting aan de rug te bevorderen kan er 30 L Urean of 100 Ml Grounded per 100 L water toegevoegd worden.
Let op gewassen in de omgeving bij gebruik van Challenge en Centium.