Akkerbouw Nieuwsbulletin 15 – 2022

Geachte relatie,

Bijgaand willen wij een handreiking doen bij de rassenkeuze van uw suikerbieten voor seizoen 2023. De besteloptie op de site van Cosun Beet Company is vanaf vandaag open. U vindt hier de zaadbestellijst met de rasseninformatie, als kopie bijgevoegd in dit schrijven.

U kunt kiezen uit rassen met (partiële) resistentie tegen Rhizoctonia, BietenCysteaaltjes, aanvullende Rhizomanie en of combinatie’s van resistenties.
Het wordt steeds belangrijker om een ras te kiezen met een goede bladgezondheid liefst 7,5 of hoger. Door de snelle beperking van het middelenpakket ( slechts 1 werkzame stof ) zien we verminderde werking van fungiciden tegen Cercospora. De combinatie van een ras met een goede bladgezondheid geeft een hoger rendement van de bespuitingen. Voor late levering geldt: een ras met goede bladgezondheid blijft aan het einde van de teelt langer groen.
Ons advies is om in ons werkgebied een ras te zaaien met aanvullende Rhizomanietolerantie

Rhizoctonia

Voor percelen waar aantasting door Rhizoctonia verwacht wordt adviseren we het volgende ras.
Annemartha        Combineert een hoog suikergehalte met goede Rhizoctonia resistentie en goede aanvullende Rhizoman ieresistentie. Ras heeft een zeer goede bladgezondheid.

Bietencysteaaltjes
Percelen waar BCA wordt verwacht is er o.a. de keuze uit:
Caprianna             Combineert een goede bladgezondheid met een goede opbrengst én aanvullende Rhizomanieresistentie, heeft een goed bladapparaat.
Leontina               combineert een hoge bladgezondheid met een goede opbrengst en een aanvullende Rhizomanieresistentie .

Percelen zonder BCA en Rhizoctonia o.a Caprianna, Leontina

Sherlock
Combineert goede wortelopbrengst met goede bladgezondheid.

Op percelen met een hoge onkruiddruk of probleem met wilde bieten is het mogelijk om een Smart ras te zaaien, deze rassen zijn niet gevoelig voor het herbicide Conviso One. Hiermee kunt u lastige onkruiden en schieters van voorgaande jaren chemisch verwijderen. Schieters die niet doodgaan moeten wel handmatig verwijdert worden anders creëert u een nog groter schieterprobleem voor de toekomst!

Smart Liesa
Combineert een goed suikergehalte met goede bladgezondheid en een goede Rhizoctoniaresistentie. De wortelopbrengst blijft wat achter bij de gangbare rassen.

Een gezonde uitgangssituatie m.b.t. vergelingsziekte én Cercospora vraagt goed onderwerken en opruimen van bietenresten!

Wij hopen u met dit schrijven van dienst te zijn, uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u meedenken.

Korte tips:

  • Denk aan het tijdig bestellen van uw uienzaad.
  • Controleer uw aardappelen in de opslag minimaal wekelijks op kieming en/of problemen met rot.

 

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro B.V.