Akkerbouw Nieuwsbulletin 13 – 2022

Wintertarwe Rassenadvies

Geachte Relatie,

Over een aantal weken start het zaaien van de wintergranen, het maken van de rassenkeuze moet dus gebeuren. Wij staan u bij in het maken van deze keuze, die afhankelijk is van ervaringen 2022, uw grondsoort en teeltdoel. In deze nieuwsbrief presenteren we de rassenselectie die gebaseerd op onze proefveld resultaten, praktijkervaringen en gegevens van o.a. de rassenlijst.
Ervaringen van teeltseizoen 2022 zullen lang bij blijven, spanning op de graanmarkten wat een mooie prijsvorming gaf, in combinatie met uitstekende opbrengsten en hectolitergewichten resulteerde  in saldo’s die tot tevredenheid stemde.
Het areaal wintertarwe zal zeker stabiel blijven tot licht stijgen en in deze nieuwsbrief geven we aandacht aan komende uitzaai periode en de rassenkeuze. De rassenkeuze vraagt om een aantal aandachtspunten:

  • Ras-eigenschappen; te denken valt aan opbrengstpotentie, stevigheid, mate van uitstoeling en eventueel geschikt voor late uitzaai.
  • Gevoeligheid voor ziekten; let hier vooral op gevoeligheid van gele roest, septoria en zeker niet vergeten (aar)fusarium.
  • Voorvrucht; zeker bij mais of tarwe als voorvrucht speelt ziektegevoeligheid een grote rol.
  • Vroegrijpheid; bij veel wintergraan in het bouwplan is spreiding van oogst van belang. Dit start met eigenschap vroegrijpheid bij de rassenkeuze.

Advies rassen voor seizoen 2022-2023.

Cubitus: vroege baardtarwe, gezonde baktarwe met hoge HL gewichten. Geschikt voor tarwe op tarwe of tarwe na mais.
Chevignon: vroege en stevige tarwe, zeer gezond, kan beter tegen de droogte en geschikt voor tarwe op tarwe.
KWS Extase: inmiddels het standaard tarwe ras, stevige, gezonde tarwe, hoge HL gewichten en hoge opbrengsten. Al enige jaren een stabiel vertrouwd ras. Ook geschikt voor tarwe op tarwe.
WPB Calgary: ras wat hoge opbrengsten combineert met uitstekende ziekteresistentiecijfers en wat allround ingezet kan worden.
Complice: nieuwe bebaarde vroege baktarwe, zeer stevig ras, gezond en hoge HL gewichten, geschikt voor tarwe op tarwe en tarwe na mais.
Champion: nieuw voertarwe ras met enorm opbrengstpotentieel. Gezond ras met gemiddelde HL gewichten.

Tarwe op tarwe.
Bij het zaaien van tarwe op tarwe adviseren we de rassen met een betere resistentie tegen voetziekten zoals KWS Extase, Cubitus of Chevignon. Zaai altijd een ander ras als vorig seizoen, let op slakken, slakkenkorrels kunnen gelijktijdig mee gezaaid worden of nadien over het perceel gestrooid worden met bijvoorbeeld een quad met strooiunit.
Tevens is het mogelijk om het zaaizaad op aanvraag extra te ontsmetten met Latitude wat de kans op tarwehalmdoder verkleind. Geef dit tijdig, voor 7 oktober door. Retour van Latitude ontsmet zaaizaad kan alleen als wij daar weer een bestemming voor hebben.

Resultaten eigen wintertarwe demo:

Gemiddelde opbrengst: 11800 kg/ha

11800 kg = 100 %

Ras Kilo opbrengst Procentueel
Champion 13355 113 %
Nord Shamal 12784 108 %
Sabrum 12680 108 %
Keitum 12222 104 %
Skyscraper 12111 103 %
Calgary 12002 102 %
Cambria 11918 101 %
Complice 11911 101 %
Chevignon 11698 99 %
Lunaris 11653 99 %
Dag 11453 97 %
Jonte 11294 96 %
Monfort 11270 96 %
Cubitus 11215 95 %
Ultim 11150 95 %
Extase 11147 95 %
Geluck 11022 93 %
Saki 10927 93 %

Rassenlijst CSAR: Rassenlijst.info Persbericht Wintergraan 2022

 

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro B.V.