Akkerbouw Nieuwsbulletin 12 – 2022

Geachte Relatie,

Dit is alweer nieuwsbrief nummer 12 van dit seizoen. Het is een hele tijd droog geweest en velen hebben beregend om een vitaal gewas te houden. Op de klei is dat op veel plaatsen redelijk gelukt daarentegen zal op de zandgebieden regen van betekenis te laat komen voor de laatste groeispurt.

Granen
De graanoogst is op de meeste plekken afgerond. Na de oogst van gerst en tarwe wordt een  groenbemester gezaaid met als doel bodemverbetering en/of vanwege de vergroeningsplicht voor het GLB. Echter vergeet niet om voor het zaaien indien nodig een stoppelbespuiting uit te voeren. Deze stoppelbespuiting geeft u de mogelijkheid om probleemonkruiden goed aan te pakken. Vooral wortelonkruiden kunnen een probleem vormen, dus maak tijdig een bewuste keuze. Neem met uw adviseur contact op voor een passende bestrijding tegen de onkruiden die zich op uw perceel bevinden.

Aardappelen
Doorwas
Door de wisselende omstandigheden van de afgelopen tijd kan er doorwas in uw perceel voorkomen. Doorwas komt vaak voor als er een tijdje hoge temperaturen zijn geweest en de bodemtemperatuur hoog oploopt naar de 25 graden of hoger. Als er nadien beregend wordt of er volg een regenperiode kunnen er overvloedig veel nieuwe stolonen gevormd worden waaraan weer nieuwe knollen ontstaan, de natuurlijke kiemrust is dan doorbroken. MH spuiten is dan de enige resterende mogelijkheid om de aardappel weer enigszins in kiemrust te krijgen. Het advies is om met 11 Ltr Crown MH of 5 kg Royal MH per ha te spuiten. Gebruik bij deze bespuiting 500 Ltr water en zorg dat dit onder zo groeizaam mogelijke omstandigheden uitgevoerd wordt.
Loofdoding
Sommige percelen zijn al toe aan de loofdoding. Voor de eerste bespuiting is ons advies om 0,8 Ltr Quickdown + 2 Ltr BCP olie te spuiten, gebruik hiervoor minimaal 300 Ltr water. Het moment van toepassen is in de ochtend op een drogend gewas. Dit omdat het middel voor een optimale werking veel daglicht nodig heeft.
De tweede bespuiting wordt uitgevoerd tussen de 7-10 dagen na de eerste bespuiting. Gebruik voor deze bespuiting 1 Ltr spotlight Plus (5 Ltr verpakking) of 1 Ltr Affinity Plus (15 Ltr verpakking). Voeg hieraan 1 Ltr BCP olie toe.

Mest uitrijden najaar

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 1

 

Bouwland Drijfmest 2 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 15 september 3 1 februari t/m 31 augustus 4
Klei- en veengrond 16 februari t/m 15 september Hele jaar

Extra voorwaarden:
Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u alleen drijfmest uitrijden als u op uw grond:
uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan
uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar
in het aansluitende najaar bloembollen plant.
Gaat u mais telen op uw bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u pas drijfmest uitrijden vanaf 15 maart.
4 U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Bruinrot
Door het droge weer wordt er veel beregend. Het is wel belangrijk om te weten waar u wel en niet mag beregenen met oppervlaktewater in verband met bruinrot. In de link hieronder gaat u naar de website van de NVWA waar een kaart staat met de gebieden die een beregeningsverbod hebben in verband met bruinrot. Let wel op sommige plekken is de bacterie alleen gevonden in de hoofdwatergang en niet in de secundaire watergangen. Als u twijfelt neem dan contact op met de NVWA.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/bruinrot/verbodsgebieden-gebruik-oppervlaktewater

korte tips

  • Blijf uw aardappelen controleren op de coloradokever
  • Controleer de zaaidatum van uw groenbemester in ‘mijn percelen’ De zaaidatum die daarin staat bepaalt de vroegheid van de ploegdatum. Uw groenbemester moet namelijk 8 volle weken te velde staan!
  • De nachten worden vochtiger zorg dat uw spuitinterval tegen Phythophtora op maximaal 7 dagen blijft. Met curatieve middelen kunnen we niet veel meer uitrichten in gewassen die verslijten!
  • Nu er regen in onze regio is gevallen is het moment van de volgende bladschimmelbestrijding in de bieten aangebroken, zet nu de Mirador Xtra en Sphere SC in die u op voorraad heeft staan. Als u geen product op voorraad heeft, spuit dan Bicanta. Voeg altijd 0,15 Ltr Designer toe.

Dosering:Sphere 0,35 Ltr + 0,25 Ltr Difure Solo
Mirador 1 Ltr
Bicanta 1 Ltr

  • Nu de oogst van granen achter de rug is en die van de diverse latere gewassen dichterbij komt willen wij u erop attenderen goed te kijken naar de teeltregistratie. Op het moment is het vaak iets gemakkelijker tijd vrij te maken voor deze zaken. Het is belangrijk dat intervallen kloppen en veiligheidstermijnen in acht worden genomen bij de oogstdatum!

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro