Akkerbouw Nieuwsbulletin 11 – 2022

Geachte Relatie,

De grootste hitte lijkt voorlopig voorbij, een tussenbalans laat zien dat de gewassen er op de klei redelijk goed doorheen gekomen zijn. Echter in gebieden waar watertekort een dusdanige rol speelt dat beregenen maar beperkt kan/mag is de groei danig minder en zijn de gewassen behoorlijk verder op retour dan de kalender doet vermoeden. De tarweoogst loopt voorspoedig en de opbrengst lijkt goed. Wel blijft het opletten met insecten, zowel trips in uien als coloradokever in aardappelen blijven aandacht vragen.

Uien
De eerste plantuien worden gerooid of gaan binnenkort gerooid worden, let erop dat ze niet te kort geklapt worden, zorg ook dat de uien in het zwad niet te lang onder de hete zon liggen ivm met zonnebrandschade. Stem rooi en laadmoment goed af met de afnemer!
Voor zaaiuien die niet af land geleverd worden maar opgeslagen in de bewaring is het advies om te behandelen met MH (Maleïne Hydrazide). Het moment van toepassen is als de nek-bolverhouding minimaal 1:3 is. Vaak is dit het moment wanneer 10-20% van de uien gaan strijken. Het is belangrijk om onder groeizame omstandigheden te spuiten. MH is een zoutformulering die slechts moeizaam en langzaam door de plant wordt opgenomen, daarom moet het na de toepassing minimaal 10 uur droog blijven.

Advies:
8,3 ltr Crown MH of 3,75 Royal MH + 0,5 ltr Guard (100 ml Guard per 100 ltr water) spuit altijd met 500 ltr water voor een goede verdeling over het blad. Na de bespuiting zijn minimaal 12 uur droge omstandigheden nodig voor de opname.
Voeg hier geen andere producten aan toe om een maximale opname van MH te bewerkstelligen.

Bieten
Op veel percelen is de eerste bespuiting tegen bladvlekken uitgevoerd. De druk van Cercospora was de laatste tijd laag maar blijf uw percelen goed monitoren. De duurwerking van de middelen is ongeveer 2,5- 3 weken. Dus houd deze tijd ook aan tussen de 1e en 2e bespuiting. Het is verstandig om met name in het begin er kort op te zitten zodat het blad schoon blijft en de biet dus maximaal kan produceren.

Advies voor de 2e bespuiting:
Voor het afwisselen van werkzame stoffen is het verstandig om nu bij de 2e bespuiting op voorraad staande Sphere en Mirador op te maken:

Advies:
0,35 ltr Sphere of 1 ltr Mirador + 0,15 ltr Designer + 0,35 ltr Powerleaf Koper + 1,5 ltr Jett mangaan + 1,75 ltr Powerleaf Zwavel Of 1 ltr Bicanta + 0,15 ltr designer + 0,35 ltr Powerleaf Koper + 1,5 ltr Jett mangaan + 1,75 ltr Powerleaf Zwavel

Aardappelen
In een aantal gebieden is al een tijd geen neerslag gevallen. Echter zien we wel in de praktijk op enkele percelen toch phythophtora. Blijf uw percelen dus regelmatig goed controleren en houdt het schema gesloten. Ook afgelopen tijd waren er regelmatig natte nachten, deze zijn lang genoeg om met name de sporulering op stengeltjes levend te houden. Naast phythophtora is ook alternaria een schimmel waartegen uw gewas preventief beschermd moet worden, vooral bij dit wisselende weer is het belangrijk deze schimmel vroegtijdig de kop in te drukken.

Advies:
0,45 ltr Propulse of 0,5 ltr Narita toevoegen aan de phythophtora bespuiting om de 14 dagen

Bonen
Op de meeste percelen is de onkruidbestrijding gebeurd, wanneer de boon begint te bloeien is het advies om te spuiten tegen Sclerotinia, alleen een vroegtijdige bespuiting werkt afdoende.

Advies:
0,5 ltr Luna Privilege + 1 ltr Jett Mangaan per ha, spuit altijd met ruim water.

Korte tips

  • Controleer de knolselderij op wantsen. Bij aanwezigheid spuit dat 50 ml Karate Zeon, liefst onder koelere omstandigheden.
  • Controleer uw graspercelen goed op zuring en bestrijd deze waar nodig.
  • Zet na het zaaien van een groenbemester die meetelt voor de vergroening de juiste datum in ‘mijn percelen’ op de website van RVO, de standaard datum is namelijk 15 oktober. U voorkomt hiermee dat u dit najaar lang moet wachten met ploegen!
  • Kijk bij RVO op de site om ”te gaan spelen” met de Simulatietool voor het nieuwe GLB beleid. Hier kunt de Eco regelingen simuleren en inzien welke waarde u kunt behalen met de diverse activiteiten.
  • Let op dat u de zaaidatum van uw groenbemester aanpast in ‘mijn percelen’ op de site van RVO. Deze is namelijk leidend voor de datum wanneer u uw groenbemester mag onderploegen of doodspuiten! Standaard staat deze op 15 oktober, u mag dan pas 10 december ploegen.

Met vriendelijke groet,

Team ADAgro