Akkerbouw Nieuwsbulletin 10 – 2020

Geachte relatie,

Hierbij een korte nieuwsbrief met enige aandachtspunten.

Bezem door de middelenkast
Onlangs hebt u een brief gekregen betreffende de actie: “Bezem door de middelenkast”, deze actie is geïnitieerd door LTO, de provincie Noord Brabant en de waterschappen in onze regio. Deze actie duurt van september tot december is geheel kosteloos en heeft tot doel dat u oude niet meer toegelaten producten die nog op uw bedrijf staan op kunt ruimen. Dit zonder dat u hiervoor een verbaal krijgt.Vult u het bijgevoegde aanmeldformulier in dan komen wij u hiermee graag helpen. Heeft u de brief met aanmeldformulier niet meer dan is deze eenvoudig te vinden op internet via deze link:

https://www.bezemdoordemiddelenkast.nl/nb/

Certificering
Verder willen wij u attenderen op een paar punten die verplicht zijn bij uw voedselveiligheidscertificering.
Uw teeltregistratie moet bijgewerkt zijn inclusief monitoring en oogsttijdstip. Het certificaat van uw loonwerker moet in uw map aanwezig zijn eventueel aangevuld met onze verklaring van deskundigheid. Als u deze zaken tijdig regelt voorkomt dit stress kort voor de controle. Verder is het van belang dat u uw erfemissiescan én perceelemissiescan heeft ingevuld. Dit kan eenvoudig door een inlog aan te maken op de website: https://www.erfemissiescan.nl/ , vergeet niet het resultaat uit te printen en bij de VVAK of Global GAP map te voegen! Komt u er niet uit? Bel app of mail ons, wij komen graag langs om één en ander met u in orde te maken.

PT Plus
Afgelopen seizoenen hebben een aantal telers meegedaan met Precisie Teelt Plus, kortweg PT Plus. Een stukje precisieteelt aardappelen, variabele plantafstand afhankelijk van potentie van de grond, alsook verdeling van bodemherbiciden in bijvoorbeeld uien, wortelen en/of blauwmaanzaad. Dit liet veelbelovende resultaten zien, gelijkmatiger gewassen met goede opbrengsten. Wilt u komend seizoen ook met één of meerdere teelten meedoen geeft u dit dan aan ons door. Wij kunnen dan beginnen met de voorbereidingen.

Suikerbieten
Wij zien op enkele percelen tegenvallende resultaten van de toegepaste producten tegen bladschimmels. Dit betreft in alle gevallen Cercospora. Navraag leert ons dat het vaak gaat om percelen waar een ras wordt geteeld met een hoge gevoeligheid voor bladschimmels. We houden slechts 2 werkzame stoffen over met een redelijke werking tegen Cercospora, deze komen beide uit dezelfde groep en we zien elk jaar een teruglopende werking. Wij willen u er op attenderen dat bij het bestellen van bietenzaad het van toenemend belang is om drie belangrijke punten in ogenschouw te nemen.

  1. Financiële opbrengst
  2. Hoog suikergehalte
  3. Waardering H voor bladgezondheid

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen graag reactie.

Vriendelijke groet,
Team ADAgro