Insectendruk

Door het weer van de afgelopen weken zien we in diverse gewassen steeds meer schade door insecten. Ook als er al een bestrijding tegen insecten is uitgevoerd is het belangrijk uw gewassen goed te controleren en indien nodig een bespuiting uit te voeren.

Aardappelen

De Phytophtora druk is tot op heden laag, ondanks dat blijft het wel belangrijk je gewas goed te controleren. Op verschillende plekken vinden we al grote aantallen Colorado kevers en bladluizen. Bij het vinden van Colorado kevers of bladluizen spuiten met:
Gazelle 0,25 kg/ha

Het advies is om met de Gazelle gelijk de phytophtora preventief mee te spuiten.
Orvego 0,8 ltr/ha of
Revus 0,6 ltr/ha

Uien

Zowel in plant- als in zaaiuien worden meer tripsen gevonden. Onder de huidige aanhoudend zomerse omstandigheden blijft het een probleem. Blijf u gewas goed controleren, bij grote aantallen tripsen is het advies om te spuiten met:
Tracer 0,2 ltr/ha Let wel op: Spuit in de avond met voldoende water (400-500 ltr/ha)

Bieten
Bladluizen

Zodra de groene perzikluis / zwarte bonenluis volop aanwezig is in het gewas, is het verstandig om een toepassing uit te voeren. Advies:
Calypso 0,25 ltr/ha of
Pirimor 0,30 – 0,50 kg/ha
Let op: houd rekening met een teeltvrije zone van 0,50 meter en gebruik 95% driftreducerende spuitdoppen.

U kunt de groene perzikbladluis het beste bestrijden:

  • 2de helft juni bij meer dan 5 luizen per 10 planten.
  • 1ste helft juli bij meer dan 50 bladluizen per 10 planten.

De groene perzikbladluis kan het vergelingsvirus overbrengen.

U kunt de zwarte bonenluis het beste bestrijden:

  • In mei / juni bij 30 – 50 luizen op de helft van de planten.
  • In juli bij meer dan 200 luizen op de helft van de planten.

Kool

Controleer uw koolgewas goed op rupsen en de koolvlieg. Indien je rupsen of koolvlieg aantreft in het gewas spuiten met:
Steward 85 gr/ha +
Sumicidin 0,2 ltr/ha

 

 

 

 

 

 

Aardappels Overbemesting

Powerleaf Quattro Plus

Powerleaf Quattro Plus is een vloeibare vorm van overbemesting. Omdat u de stikstof via het blad toedient, kan de plant er meteen mee aan de slag. Dit in tegenstelling tot de stikstof uit korrelkunstmest. Powerleaf Quattro Plus is een gecombineerde bladmeststof met daarin stikstof in de vorm van Ureum als ook magnesium, mangaan en calcium. Stikstof in de vorm van ureum is verreweg de meest effectieve vorm voor bladbemesting. Daarnaast sluit ureum het risico van bladverbranding uit onder normale groeiomstandigheden, en bij toepassing van de juiste dosering. Uit ervaring is gebleken dat met toepassing van alleen Powerleaf Quattro Plus de totale stikstofgift naar beneden kan worden bijgesteld! Bij percelen waar niet beregend kan of mag worden, zorgt calcium voor minder stress in het gewas.

In het kort:
• Gegarandeerde opname, ook bij droog weer
• Zacht voor de plant
• Toepassing vanaf knolzetting
• Dosering 25-50 ltr/ha
• Te combineren met fungicidebespuiting
Samenstelling:
• Powerleaf 610 N 18 + 6,0% CaO + 1,5% MgO

3x 50 ltr/ha staat gelijk aan overbemesting van 200 kg kas 27 in haakjes stadium.

Powerleaf Kali

Powerleaf Kali vervangt de kali-overbemesting in aardappelen en uien. Naast stikstof en fosfaat is Kali met name voor aardappelen een zeer belangrijk element. Voldoende kalium waarborgt een goede bewaarkwaliteit, werkt opbrengstverhogend en maakt het gewas beter bestand tegen droogtestress. Daarnaast werkt zwavel, het tweede bestanddeel in de powerleaf kali als activator voor stikstof opname.

In het kort:
• 60% hoger rendement dan korrels
• Te combineren met fungicidebespuiting
• Lage dosering: 3 maal 5 liter per hectare
• Zacht voor de plant
• Bevordert opname van vocht en sporenelementen
• Makkelijk toe te passen op brede werkbreedtes
• Geen bladbeschadiging door korrels

Samenstelling:
• Powerleaf 620 K 25 + 42% SO3