Nieuwsbulletin Akkerbouw mei

Bemestingtips:
Bij deze droge omstandigheden is het voor onze gewassen moeilijk om voeding op te nemen op de ‘normale’ manier via de wortel daarom is het extra belangrijk om de groei goed te volgen en op tijd bij te sturen met bladvoeding.

Wintertarwe kun je bijbemesten met Efficie-N-t, één of 2 bespuitingen tijdens vlagblad en/of op de aar tijdens de bloei, een eenmalige gift met 20 ltr per ha of een gedeelde met 15 ltr per ha. Bij een eenmalige bespuiting van 20 ltr op het vlagblad vervang je een bemesting met 125 kg KAS en bij een dubbele bespuiting 175 kg KAS. Spuit Efficie-N-t altijd met weinig water op een droog gewas. Effecie-N-t kan prima gecombineerd worden met de afrijpingsziektebespuiting van 2 ltr Ceriax.

Verder zien we in alle granen op diverse percelen dat de opname van Mangaan moeizaam is. Spuit een keer Jett mee met de onkruidbestrijding of fungicidebespuiting, met name de zomergranen en wintergerst zijn hier dankbaar voor. Dosering 1 ltr Jett per ha.

Suikerbieten staan nu op bijna alle percelen boven, variërend van kiemlobstadium tot 8 echte blaadjes. Ook bieten reageren dankbaar op bladvoeding, 1 ltr Jett gecombineerd met 1 ltr Powerleaf Borium en Mangaan in 4 tot 8 blad stadium geeft een stevige boost met weerbaarheid tegen de droogtestress. Dosering 1 ltr Powerleaf Borium en 1 ltr Jett, spuiten met 300 ltr water.

Uien hebben het ook moeilijk, voor deze teelt Powerleaf Multimix een prima oplossing om moeilijk opneembare sporenelementen aan te bieden tijdens de teelt.
De dosering is 2,5 ltr -5 ltr per ha. In een later stadium vanaf het bollen kan de N gift aangevuld worden met Powerleaf Quattro Plus in 3 tot 4 bespuitingen. Dosering per keer is 15-20 ltr.                                                        
Kalium is de transporteur van de plant, met name onder droge omstandigheden is kalium moeilijk opneembaar, onze Powerleaf Kali is een gemakkelijk opneembare kali die vanaf het bollen 2 tot 3 keer ingezet wordt voor een optimale plantvitaliteit. Dosering 5 ltr per bespuiting.

Peulvruchten hebben een grote mangaanbehoefte tijdens het vruchtvormingsproces, daarom is het aan te bevelen om Jet mee te spuiten tijdens de schimmelbestrijding bij begin en halverwege de bloei. Dosering 1 ltr Jett, 2 x toepassen.

Aardappelen kennen een droge start, opname van magnesium, kalium en mangaan zal moeizaam zijn, het is daarom aan te bevelen om vanaf het moment dat de planten elkaar in de rij raken te gaan bijbemesten, de eerste keer met 2,5 ltr Powerleaf Fosfaat en daarna afwisselend met Powerleaf Quattro Plus, Root 66 + Powerleaf Kali. Dosering afwisselend 15-20 ltr Powerleaf Quattro Plus of 2,5 ltr Root 66 met 5 ltr Powerleaf Kali.
Afrijpingsziekte.

Wintertarwe, gele roest is hardnekkig dit jaar en nu de temperaturen stijgen zal ook bruine roest komen, spuit dus op tijd, alleen preventief bestrijden geeft maximaal resultaat.

Advies:                     2 ltr Ceriax gecombineerd met 15-20 ltr EfficieNT
                              
Vriendelijke groet
Team ADAgro