Groenbemesters

groenbemest

Voor een gezonde bodem is een goede organische stofvoorziening van groot belang. De rol van groenbemesters hierin is groot. Een goede groenbemester levert een aanzienlijke bodemverbetering op punten als bodemstructuur, mineralenvoorziening en de hoeveelheid organische stof.

Voor dit doel hebben wij o.a. in ons assortiment: raaigrassen, bladrammenas en gele mosterd, en GLB waardige mengsels.