Bedankt precusoren verklaring 2024

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het versturen van uw informatie.

Met vriendelijke groet,
He team van ADAgro B.V.

Verklaring aankoop en gebruik precursoren meststoffen
Seizoen 01-01-2024 – 31-12-2024

Deze verklaring heeft betrekking op het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU)2019/1148. De verordening is ingegaan per 1 februari 2021.