All posts by: adagro

by in Niet gecategoriseerd

Veehouderij Nieuwsbulletin 9 – 2023

We gaan richting het einde van 2023, een jaar wat de boeken in gaat als een van de natste jaren ooit. De oogst in de akkerbouw is nog niet achter de rug, granen zijn nog maar mondjesmaat gezaaid daarentegen lijkt de oogst van CCM/korrelmais wel gedaan te zijn. In middels ligt de snijmaisoogst al verder achter ons en komen de eerste kuilanalyses binnen. Dit zijn tot heden toe keurige analyses waar zetmeel, VEM en verteerbaarheid tot tevredenheid stemmen. We zullen deze analyses met u evalueren tijdens de bezoeken komend periode.

by in Niet gecategoriseerd

Akkerbouw Nieuwsbulletin 13 – 2023

Na een lange oogstperiode van de granen seizoen 2023, start binnenkort de zaaiperiode voor oogst 2024 weer. Wij kunnen uw weer ondersteunen in het maken van een rassenkeuze die bedrijfsspecifiek is met de juiste rassen die het beste passen bij uw grondsoort, percelen en teeltdoel. Verder is telen van gezonde rassen is het uitgangspunt. In deze nieuwsbrief vermelden wij de opbrengsten van onze eigen tarwedemo, de CSAR cijfers en praktijkervaringen. Hiermede is dan de basis gelegd voor de rassenkeuze 2023/2024.

by in Niet gecategoriseerd

Akkerbouw Nieuwsbulletin 12 – 2023

We zijn inmiddels een paar weken verder na de vorige nieuwsbrief, de laatste zomertarwe is inmiddels geoogst en daarmee is de graanoogst voor dit jaar afgesloten. Op het moment worden er al verschillende vroege percelen aardappelen geoogst en tevens de eerste zaaiuien gerooid. In deze nieuwsbrief zullen we actualiteiten rondom de gewassen benoemen en enkele korte tips geven.