Info akkerbouw & vollegrondsgroente

Teeltbegeleiding bestaat uit een geheel van juiste keuze’s op gebied van o.a. rassenkeuze, bemesting en geïntegreerde gewasbescherming. Om een optimale opbrengst en een gezond gewas te verkrijgen dienen deze op de juiste wijze op elkaar afgestemd te worden.

Door onze veldbezoeken en adviezen bent u in staat snel en adequaat de juiste maatregelen te treffen om uw gewas gezond en goed renderend te houden.

Onze adviseurs geven u advies op maat op het gebied:

Teeltbegeleiding vraagt nu en in de toekomst steeds meer deskundigheid, mede door het snel veranderende middelen pakket en wettelijke eisen.

ADAgro B.V. heeft adviseurs in dienst die een ruime ervaring hebben opgebouwd in het begeleiden van akkerbouw,- en groenteproducerende bedrijven.